Spotkanie Liderów Związków Zawodowych UEK z JM Rektorem

Aktualności
2021-06-25

Spotkanie Liderów Związków Zawodowych UEK z JM Rektorem

W czwartek, 24 czerwca 2021 r., odbyło się ostatnie w obecnym roku akademickim spotkanie Liderów Związków Zawodowych działających w naszej Uczelni z JM Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr. hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK.

W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Przewodniczący Zarządu Międzyuczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, dr Jan Tatar – Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" UEK oraz dr Paweł Zamora – Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Głównym tematem rozmów była organizacja zajęć w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego 2021/2022 z uwzględnieniem udziału zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Omówiono także kwestie związane z zarządzeniem rektora w sprawie zasad funkcjonowania systemu antyplagiatowego
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a w szczególności zagadnień dotyczących konieczności sprawdzania prac studenckich związanych z przedmiotem objętym tokiem studiów, przedkładane przez studentów w celu uzyskania zaliczenia lub oceny końcowej z danego przedmiotu.

Podczas spotkania przedstawiciele Związków Zawodowych poruszyli także temat organizacji tegorocznych obchodów Święta Uczelni. Podkreślone zostało, że dzięki tego typu działaniom, Święto staje się ważnym narzędziem budowania Wspólnoty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego