Spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z JM Rektorem UEK

Aktualności
2021-05-13

Spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z JM Rektorem UEK

W czwartek, 13 maja 2021 r., odbyło się kolejne spotkanie JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przedstawicielami Związków Zawodowych funkcjonujących na naszej Uczelni.

Podczas rozmów poruszono kwestie uwarunkowań związanych z wdrożeniem programu PLANISTA, wykorzystania oprogramowania Zoom i Teams, przygotowania regulacji i prowadzenia polityki w stosunku do pracowników w wieku emerytalnym, poszerzenia możliwości dopływu nowych pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dalszych kierunków i decyzji w zakresie organizacji pracy w administracji w zmieniających się warunkach obostrzeń sanitarnych i epidemicznych. Dyskutowane były również zagadnienia dotyczące zmian funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rozwoju aktywności naszego Uniwersytetu w działaniach na rzecz społeczności UEK, a także organizacji wpieranych w ramach projektu "UEK Odpowiedzialny".

Rektor poinformował o złożeniu wniosku o zgodę na budowę Centrum Obsługi Studenta, a także przedyskutowano temat części rozwiązań procesowych w tym obszarze.

W spotkaniu, oprócz JM Rektora UEK, udział wzięli: dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Przewodniczący Zarządu Międzyuczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, dr Jan Tatar – Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" UEK, dr Paweł Zamora – Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK – Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Bytowych, Zdrowotnych i Kulturalnych Pracowników oraz Pani Aleksandra Farnaus z Sekcji Socjalnej UEK.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego