Spotkanie w sprawie współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą

Aktualności
2021-04-29

Spotkanie w sprawie współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą

28 kwietnia br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”, podczas którego uzgadniano zasady współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu wzięli udział Rektor UEK – dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Prorektor ds. Projektów i Współpracy – dr hab. Piotr Buła, prof. UEK, Przewodniczący Rady Naukowej przy Izbie – prof. dr hab. Kazimierz Górka oraz dr Agnieszka Thier – adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK, a także członek Zarządu Izby oraz Rady Naukowej przy Izbie. Ze strony KIG „Przemysł Rozlewniczy” był natomiast obecny Prezes Izby i redaktor czasopisma branżowego o charakterze naukowym „Źródło” – mgr inż. Stanisław Bizoń.

KIG „Przemysł Rozlewniczy” zrzesza około 100 przedsiębiorstw – w większości producentów i dystrybutorów wód mineralnych. W programie działalności izby przewidywane są m.in. organizacja studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki i zarzadzania dla pracowników przedsiębiorstw rozlewniczych oraz opracowanie monografii naukowej tej branży.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego