Spotkanie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu

Aktualności
2020-07-17

Spotkanie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu

W czwartek, 16 lipca, odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Dyrekcją i pracownikami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Wizyta w Prokocimiu powiązana była z wręczeniem okolicznościowych listów gratulacyjnych oraz otwarciem wyremontowanej dyżurki lekarskiej.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek – Dyrektor Naczelny Szpitala, prof. dr hab. med. Stanisław KwiatkowskiKierownik Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej, dr hab. med. Maciej Kowalczyk – Prezes Zarządu Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Piotr Drążkiewicz – założyciel oraz Prezes Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji "EKONOMED". Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali – dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – Rektor UEK, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Rektor Elekt UEK, dr hab. Piotr Buła, prof. UEK - Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK oraz dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Dyrektor Kancelarii Rektora UEK.

Inicjatorem zbiórki na rzecz zakupu resektoskopu oraz głównym sponsorem tego urządzenia byli Państwo Małgorzata i Krzysztof Machaczkowie. Do akcji dołączyła Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej i mgr inż. Dariusz Stawarz, a jej koordynacją zajmowało się Stowarzyszenie „EKONOMED”. Zebrane w ten sposób pieniądze zostały przekazane szpitalnej Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA”, która razem ze Szpitalem sfinalizowała zakup urządzenia.

Kolejnym przedsięwzięciem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w które zaangażowani są członkowie naszej Wspólnoty Akademickiej, jest wyposażenie nowej dyżurki lekarskiej Oddziału Neurochirurgii: „Pragnę w imieniu swoim i swoich współpracowników, podziękować za życzliwy gest i wsparcie, za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Ponieważ dzięki Waszemu zrozumieniu i wsparciu mogło być zrealizowane nasze długoletnie wyczekiwane przedsięwzięcie, którego sami byśmy nie udźwignęli. Cieszymy się, że to właśnie w Was znaleźliśmy sojusznika” – powiedział Kierownik Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej prof. Stanisław Kwiatkowski.

– „Dziękujemy przede wszystkim: prof. Piotrowi Bule, prof. Stanisławowi Mazurowi, mgr. Piotrowi Drążkiewiczowi (Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED) (...) jak i wielu innym, których nie sposób tu wszystkich wymienić… Bardzo dziękujemy za Wasz dar, za Wasze zaangażowanie!

Oficjalne otwarcie dyżurki lekarskiej miało miejsce podczas wyżej wspomnianego spotkania.

(źródło: www.szpitalzdrowia.pl)

Na zdjęciu od lewej: prof. Krzysztof Machaczka - Dyrektor Kancelarii Rektora UEK, prof. Wiesław Gumuła, były Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, obecny doradca NBP, prof. Piotr Buła - Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, Piotr Drążkiewicz - Prezes Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji EKONOMED, prof. Andrzej Chochół - Rektor UEK, prof. Krzysztof Fyderek - Dyrektor USDK, prof. Stanisław Mazur - Rektor Elekt UEK, Janusz Madej - Wiceprezes Zarządu EKONOMEDU, Jan Sady - przedstawiciel EKONOMEDU, dr hab. Maciej Kowalczyk - Prezes Fundacji działającej przy USDK, prof. Stanisław Kwiatkowski - Kierownik Kliniki Neurochirurgii USDK, Krzysztof Zawada - właściciel firmy EKOZIEM, sponsor Kliniki Neurochirurgii.