Spotkanie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu

Aktualności
2020-07-17

Spotkanie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu

W czwartek, 16 lipca, odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Dyrekcją i pracownikami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Wizyta w Prokocimiu powiązana była z wręczeniem okolicznościowych listów gratulacyjnych oraz otwarciem wyremontowanej dyżurki lekarskiej.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek – Dyrektor Naczelny Szpitala, prof. dr hab. med. Stanisław KwiatkowskiKierownik Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej, dr hab. med. Maciej Kowalczyk – Prezes Zarządu Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Piotr Drążkiewicz – założyciel oraz Prezes Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji "EKONOMED". Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali – dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK – Rektor UEK, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Rektor Elekt UEK, dr hab. Piotr Buła, prof. UEK - Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK oraz dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Dyrektor Kancelarii Rektora UEK.

Inicjatorem zbiórki na rzecz zakupu resektoskopu oraz głównym sponsorem tego urządzenia byli Państwo Małgorzata i Krzysztof Machaczkowie. Do akcji dołączyła Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej i mgr inż. Dariusz Stawarz, a jej koordynacją zajmowało się Stowarzyszenie „EKONOMED”. Zebrane w ten sposób pieniądze zostały przekazane szpitalnej Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA”, która razem ze Szpitalem sfinalizowała zakup urządzenia.

Kolejnym przedsięwzięciem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w które zaangażowani są członkowie naszej Wspólnoty Akademickiej, jest wyposażenie nowej dyżurki lekarskiej Oddziału Neurochirurgii: „Pragnę w imieniu swoim i swoich współpracowników, podziękować za życzliwy gest i wsparcie, za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Ponieważ dzięki Waszemu zrozumieniu i wsparciu mogło być zrealizowane nasze długoletnie wyczekiwane przedsięwzięcie, którego sami byśmy nie udźwignęli. Cieszymy się, że to właśnie w Was znaleźliśmy sojusznika” – powiedział Kierownik Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej prof. Stanisław Kwiatkowski.

– „Dziękujemy przede wszystkim: prof. Piotrowi Bule, prof. Stanisławowi Mazurowi, mgr. Piotrowi Drążkiewiczowi (Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED) (...) jak i wielu innym, których nie sposób tu wszystkich wymienić… Bardzo dziękujemy za Wasz dar, za Wasze zaangażowanie!

Oficjalne otwarcie dyżurki lekarskiej miało miejsce podczas wyżej wspomnianego spotkania.

(źródło: www.szpitalzdrowia.pl)

Na zdjęciu od lewej: prof. Krzysztof Machaczka - Dyrektor Kancelarii Rektora UEK, prof. Wiesław Gumuła, były Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, obecny doradca NBP, prof. Piotr Buła - Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, Piotr Drążkiewicz - Prezes Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji EKONOMED, prof. Andrzej Chochół - Rektor UEK, prof. Krzysztof Fyderek - Dyrektor USDK, prof. Stanisław Mazur - Rektor Elekt UEK, Janusz Madej - Wiceprezes Zarządu EKONOMEDU, Jan Sady - przedstawiciel EKONOMEDU, dr hab. Maciej Kowalczyk - Prezes Fundacji działającej przy USDK, prof. Stanisław Kwiatkowski - Kierownik Kliniki Neurochirurgii USDK, Krzysztof Zawada - właściciel firmy EKOZIEM, sponsor Kliniki Neurochirurgii.

Popularne artykuły

Aktualności 8 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 2 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 2 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 4 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia miesiąc temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 2 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności miesiąc temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.