Spotkanie zespołu zadaniowego pracującego nad Centrum Obsługi Studenta

Aktualności
2021-04-29

Spotkanie zespołu zadaniowego pracującego nad Centrum Obsługi Studenta

W środę, 28 kwietnia 2021 r., odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego pracującego nad przyszłą strukturą organizacyjną Centrum Obsługi Studenta – nowej jednostki administracyjnej, która będzie umiejscowiona w rozbudowanym Pawilonie D.

Podczas spotkania omawiano kwestie przyszłej struktury organizacyjnej Centrum Obsługi Studenta, którą opracował i przedstawił dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK lider zespołu odpowiedzialnego za wykonanie analizy procesowej.

W spotkaniu udział wzięli także: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,Kierownik Dziekanatu Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Dorota Smolińska, Kierownik Dziekanatu Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Halina Nosal oraz Kierownik Dziekanatu Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Jadwiga Węglarz.

W następnym tygodniu przewidziane jest kolejne spotkanie zespołu zadaniowego, które będzie kontynuacją debaty dotyczącej funkcjonalności i projektowania jednostki administracyjnej oraz koncepcji architektonicznej rozbudowy Pawilonu D, gdzie w przyszłości umiejscowione będzie Centrum Obsługi Studenta.

Poniżej przedstawiamy koncepcję architektoniczną rozbudowy Pawilonu D przygotowaną przez Art Studio Paweł Kurzeja.