Statuetka dla UEK z okazji 120. rocznicy uruchomienia wodociągu bielańskiego

Aktualności
2022-06-09

Statuetka dla UEK z okazji 120. rocznicy uruchomienia wodociągu bielańskiego

W środę, 8 czerwca 2022 r., podczas uroczystego posiedzenia Rady Miasta, JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, w imieniu całej Społeczności Akademickiej naszej Uczelni, odebrał statuetkę przyznaną Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie z okazji 120. rocznicy uruchomienia wodociągu bielańskiego.

Okolicznościową statuetkę autorstwa krakowskiego rzeźbiarza Wiesława Domańskiego, przedstawiającą Zbiornik Kościuszko – JM Rektorowi wręczył Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. – Piotr Ziętara. Jak podkreslono na stronie Wodociągów Miasta Krakowa – wyróżnienie to jest "dowodem uznania i wdzięczności, a także symbolem owocnej współpracy i dobrych relacji dla instytucji, dzięki którym Wodociągi Miasta Krakowa S.A. stały się jednym z wiodących przedsiębiorstw branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce".

W związku z ograniczeniami pandemicznymi, uroczyste wręczenie statuetek z okazji 120-lecia Spółki, odbyło się dopiero w tym roku.

Odbierając tę wyjątkową statuetkę, upamiętniającą 120. rocznicę uruchomienia wodociągu bielańskiego, chciałbym podkreślić jak ważna jest dla nas wspólna praca na rzecz dobra Krakowa i Małopolski, przede wszystkim na rzecz rozwoju wielu ważnych inicjatyw społecznych i ekologicznych. Troska o lepszą przyszłość, z równoczesnym szacunkiem dla dokonań i dorobku przeszłości, powinna być naszym priorytetem – powiedział JM Rektor UEK po odebraniu statuetki. Podkreślił także wielką rolę współpracy naszego Uniwersytetu z Wodociągami Miasta Krakowa, przejawiającą się między innymi w już drugiej kadencji Prezesa Piotra Ziętary w Radzie Uczelni UEK, a także udziałowi w wielu wspólnych inicjatywach – nie tylko naukowych, ale także społecznych.

Oprócz JM Rektora dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, odberającego wyróżnienie w imieniu Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, symboliczną statuetkę odebrali także: Rafał Komarewicz – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr. hab. inż. Arch. Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. Piotr Jedynak – Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Uwieczniony na statuetce Zbiornik Kościuszko to jeden z pierwszych elementów wodociągu na Bielanach, uruchomionego 14 lutego 1901 roku.