Studia podyplomowe Prawo deweloperskie i lokalowe

Aktualności
2020-07-24

Studia podyplomowe Prawo deweloperskie i lokalowe

Zapraszamy na studia podyplomowe organizowane przez Katedrę Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat honorowy nad studiami objęło Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.

Celem studiów podyplomowych „Prawo deweloperskie i lokalowe” jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku deweloperskiego i lokalowego w Polsce, w tym m.in. problematyki: obrotu nieruchomościami, rodzaju praw do lokali, odpowiedzialności za wady lokalu, postępowania egzekucyjnego z nieruchomości lokalowej, ochrony praw najemców, czy praktycznych aspektów sposobów dochodzenia roszczeń związanych z działalnością na rynku deweloperskim i lokalowym. 

Oferta skierowana jest zarówno do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z rynkiem nieruchomości: zatrudnionych w spółkach deweloperskich i agencjach nieruchomości, wykonujących zawody prawnicze, pracowników firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami, jak również wszystkich tych, którzy dopiero planują rozwój zawodowy w obszarze rynku nieruchomości. Realizowany program studiów umożliwi uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa deweloperskiego i lokalowego. Wykładowcami są doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz praktycy.

Patronat honorowy nad studiami objęło Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.

Szczegółowe informacje o studiach dostępne są na stronie Instytutu Prawa (zobacz więcej)

oraz w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa UEK.

 

Kontakt z nami:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27;

31-510 Kraków

tel: 12 293 57 32

mail: zkpr@uek.krakow.pl

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego