Stypendium Ministra

Aktualności
2020-08-27

Stypendium Ministra

za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe dla studentów na rok akademicki 2020/21.

1. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami w sporcie, według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.

2. Dokładne kryteria ubiegania się o przyznanie stypendium ministra dla studentów oraz instrukcje dotyczące wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


3. Wypełniony wniosek wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 4 października 2020 r. na adres: buliram@uek.krakow.pl


4. Informacje o stypendium


5. Wniosek o przyznanie stypendium – należy wypełnić elektronicznie z wyłączeniem punktu A


6. Oświadczenie studenta


7. Oświadczenie o procentowym wkładzie autorskim – należy wypełnić jeśli dotyczy

 

8. Wymagane dane i załączniki

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego