Szkoła Doktorska i Program Doktorski UEK – rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Aktualności
2021-07-08

Szkoła Doktorska i Program Doktorski UEK – rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich UEK serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2021/2022.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie umożliwia uzyskanie stopnia doktora poprzez kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK lub udział w Programie Doktorskim UEK (w języku polskim lub angielskim) w jednej z czterech dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, są to:

· Ekonomia i finanse,

· Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

· Nauki o polityce i administracji,

· Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

  • Szkoła Doktorska UEK

Podstawowym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych umożliwiających przygotowanie rozprawy doktorskiej. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK trwa 6 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Studia są bezpłatne, a doktoranci otrzymują stypendium.

Kierunki Kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK:

  • Ekonomia,

  • Finanse i Rachunkowość,

  • Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych,

  • Gospodarka przestrzenna,

  • Polityka i administracja,

  • Zarządzanie,

  • Jakość i zarządzanie produktem.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej trwa do 1 września 2021 r.

 

  • Program Doktorski UEK

Program Doktorski UEK stanowi odpłatną, eksternistyczną formę ubiegania się o stopień doktora, która oprócz wsparcia w postaci opieki naukowej podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej umożliwia uczestnikom uzyskanie efektów kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do Programu Doktorskiego UEK trwa do 5 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Doktorskiej UEK, Programu Doktorskiego UEK oraz naboru kandydatów można znaleźć TUTAJ.

 

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej i Programu Doktorskiego UEK

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego