Trzecia edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019

Aktualności
2020-07-06

Trzecia edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019

Już po raz trzeci, zespół pod kierownictwem prof. dra hab. Krzysztofa Surówki przygotował ranking finansowy jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku w Polsce. Przebadano 2790 jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników stosowanych we wcześniejszych wersjach rankingu.

Zastosowanie identycznej jak we wcześniejszych latach metody rankingu, konsultowane ze środowiskiem samorządowym, umożliwiło porównywanie uzyskiwanych wyników przez poszczególne jednostki w dłuższym okresie. Ranking został oparty na danych z 2019 roku przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

W zespole Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali:

 • dr Katarzyna Owsiak – Katedra Finansów Publicznych
 • dr Piotr Sołtyk – Katedra Finansów Publicznych
 • dr Krzysztof Jakóbik – Katedra Gospodarki Publicznej

Pomysłodawcą rankingu był Zygmunt Berdychowski przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i twórca Europejskiego Forum Samorządów. Inspiracją dla stworzenia rankingu były rozmowy prowadzone podczas Europejskiego Forum Samorządów.

 

Wyniki rankingu:

 

1. W grupie 1546 gmin wiejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:

 • Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie)
 • Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Kleszczów (woj. łódzkie)

 

2. W grupie 629 gmin miejsko-wiejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:

 • Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie)
 • Rzgów (woj. łódzkie)
 • Łomianki (woj. mazowieckie)

 

3. W grupie 235 gmin miejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:

 • Józefów (woj. mazowieckie)
 • Puszczykowo (woj. wielkopolskie)
 • Podkowa Leśna (woj. mazowieckie)

 

4. W grupie 66 miast na prawach powiatu w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:

 • Tychy
 • Warszawa
 • Sopot

 

5. W grupie 314 powiatów ziemskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:

 • powiat wrocławski (woj. dolnośląskie)
 • powiat poznański (woj. wielkopolskie)
 • powiat bielski (woj. śląskie)

 

Nagrody dla zwycięzców zostaną tradycyjnie wręczone na uroczystej gali podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w grudniu 2020 roku w Karpaczu.

 

Z rankingiem finansowym samorządu terytorialnego w Polsce za 2019 rok można zapoznać się na stronie:

https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019
Fot. Archiwum EKS.
Prof. Krzysztof Surówka podczas prezentacji wyników Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, 2019.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 8 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 2 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 2 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 4 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia miesiąc temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 2 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności miesiąc temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.