Udział Rektora UEK w Europejskim Kongresie Finansowym

Aktualności
2021-09-15

Udział Rektora UEK w Europejskim Kongresie Finansowym

We wtorek, 14 września, w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie odbyła się debata "Wyzwania dla ekonomicznej edukacji”. Jednym z panelistów był dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Gospodarzem debaty była Akademia EKF, zrzeszająca wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy.

Krótkie wystąpienia wprowadzające wygłosili: Tomasz Jaszek,członek Akademii EKF referujący wnioski z prac nad rekomendacją w obszarze zarządzania finansami osobistymi oraz Adam Bogacki,członek Akademii EKF referujący wnioski z prac nad rekomendacją w obszarze inwestowania.

 

W składzie panelistów debaty "Wyzwania dla ekonomicznej edukacji” znaleźli się:

  • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.,
  • Maciej Horiszny,Członek Akademii EKF, student Politechniki Gdańskiej,
  • Remigiusz Świątkowski, Członek Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego.

 

Debata była częścią szerszego projektu zespołu studentów. Jego celem jest przygotowanie rekomendacji, które mogą mieć realny wpływ na wzmocnienie edukacji ekonomicznej Polaków.

Fot. Piotr Pędziszewski