Godło Polski

UEK dostępny dla wszystkich

Aktualności
2023-03-06

UEK dostępny dla wszystkich

3 marca 2023 r. odbyło się spotkanie, którego tematem była poprawa dostępności naszej Uczelni dla osób o szczególnych potrzebach.

W spotkaniu z udziałem JM Rektora dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Marki i Komunikacji, Departamentu Zasobów i Rozwoju, Centrum Systemów Informatycznych, Centrum E-learningu, Działu Nauczania, Centrum Obsługi Studentów oraz Działu Zasobów Ludzkich i Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Uczelnia bowiem nie jest „samotną wyspą”, lecz jedną z kluczowych instytucji, odpowiedzialnych za kształtowanie społeczeństwa. Jako Uniwersytet chcemy kształcić nie tylko specjalistów w konkretnych dziedzinach naukowych, ale również odpowiedzialnych obywateli kreujących rzeczywistość, świadomych swojego wpływu na otoczenie, wrażliwych na drugiego człowieka i jego potrzeby. Dokładamy zatem najwyższych starań, by być uczelnią w pełni otwartą, dostępną i inkluzywną dla wszystkich osób studiujących, pracujących, współpracujących, ubiegających się o zatrudnienie czy możliwość nauki.

Dostępność rozumiemy jako jedną z kluczowych wartości oraz szansę na rozwój społeczeństwa. Dążymy do zapewnienia takich warunków środowiska fizycznego, otoczenia, technologii cyfrowej oraz organizacji procesów i metod zarządzania, aby niepełnosprawność i inne, szczególne potrzeby nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia. Praktyka dostępności prowadzi zatem do stwarzania przyjaznych i koniecznych warunków do samodzielnego, niezależnego studiowania, pracy naukowej i administracyjnej. Służy ona także przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz równemu traktowaniu wszystkich członków społeczności akademickiej. W naszych działaniach dążymy również do zapobiegania powstawaniu barier architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas spotkania określono obszary, w których zostaną podjęte działania poprawiające dostępność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wyzwania, jakie stoją przed Uczelnianym Zespołem ds. dostępności, w składzie: mgr inż. Zuzanna Wójciak (koordynatorka dostępności architektonicznej), mgr Joanna Pawlik (koordynatorka dostępności cyfrowej), dr inż. Mateusz Macałka (koordynator dostępności informacyjno-komunikacyjnej) oraz mgr Agnieszka Lakner (koordynatorka Uczelnianego Zespołu ds. dostępności).