UEK w nowej sieci współpracy Heritopolis

Aktualności
2022-09-06

UEK w nowej sieci współpracy Heritopolis

Rektor UEK, 2 września, podpisał list intencyjny przystąpienia do międzynarodowego konsorcjum partnerów uniwersyteckich Heritopolis. Konsorcjum działa w ramach inicjatywy MetroHub, prowadzonej przez UN-Habitat, agendę ONZ zajmującą się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym promocją zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.

W międzynarodowym konsorcjum, UEK będzie reprezentowany przez Katedrę UNESCO Dziedzictwa i Studiów Miejskich przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, a za realizację działań będą odpowiadać w szczególności prof. Jacek Purchla i dr Joanna Sanetra-Szeliga.

Koncepcja Heritopolis wyrasta z przekonania, że metropolizacja to główna cecha osiedli ludzkich XXI w. Obecnie ponad 60% ludności miejskiej – tj. jedna trzecia ludzkości – mieszka w obszarach metropolitalnych, liczących ponad 300 000 mieszkańców. To motory wzrostu lokalnego i krajowego; wedle szacunków wytwarzają 70% światowego PKB. Ich dziedzictwo i różnorodność można uznać za główny zasób XXI wieku, który należy przekazać kolejnym pokoleniom. Fakt ten rodzi konieczność zbadania zależności pomiędzy metropolią a dziedzictwem kulturowym i naturalnym, materialnym oraz niematerialnym.

Aby lepiej zrozumieć dziedzictwo metropolitalne w kontekście przemian społeczno-politycznych i zmian gospodarczych potrzebne są nowe koncepcje i narzędzia. Przedefiniowanie pojęcia metropolii stanowi niezbędny krok do otwarcia dyskusji o różnych formach relacji między dziedzictwem, dobrobytem i zrównoważonym rozwojem.

Pierwszym wydarzeniem, w które zaangażowany będzie UEK, jest seminarium online The Heritopolis Lunchtime Globinar. New Heritage Dimensions For The 21st Century. Wydarzenie odbędzie się 8 września o godz.13:00. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Seminarium jest częścią serii spotkań, której celem jest wspierania rozwoju polityki UNESCO względem dziedzictwa. Jako wydarzenie towarzyszące konferencji UNESCO Mondiacult 2022, ma ono na celu przygotowanie propozycji uwzględnienia potencjału społeczno-ekonomicznego kultury i dziedzictwa w kolejnej (post 2030) agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Część dyskusji, poświęconej roli dziedzictwa w rozwoju społeczno-ekonomicznym metropolii i jego wagi dla tworzenia rezyliencji miejskiej, poprowadzi dr Joanna Sanetra-Szeliga. Do udziału zaproszeni zostali międzynarodowi eksperci, reprezentujący Europę i Afrykę.

Informacje o seminarium i rejestracja TUTAJ.

 

Więcej na temat Heritopolis można znaleźć na poniższych portalach:

Website: www.heritopolis.org

Facebook: https://www.facebook.com/heritopolis

Twitter: https://twitter.com/HHeritopolis

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/heritopolis-baa730236

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego