UEK wśród liderów wyróżnionych przez NBP

Aktualności
2021-09-07

UEK wśród liderów wyróżnionych przez NBP

3 września br. w krakowskiej siedzibie Narodowego Baku Polskiego, podczas spotkania podsumowującego cykl badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego, odbyła gala wręczenia nagród Grossi Cracovienses. W zaszczytnym gronie laureatów znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Inauguracyjna edycja wręczenia nagród Grossi Cracovienses (Groszy Krakowskich nawiązujących do tradycji polskiego pieniądza) upamiętniła pierwszą rocznicę Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP. Inspiracją nagrody i statuetki wręczonej laureatom Grossi Cracovienses stał się grosz krakowski Kazimierza Wielkiego, nawiązujący do istotnej reformy systemu polskiego mennictwa. Grosz obecnie kojarzy się z monetą najdrobniejszą. Inaczej jednak było w średniowieczu – była to moneta o dużym znaczeniu.

Spotkanie, które odbyło się w ramach Krakowskiego Salonu Ekonomicznego, po raz pierwszy w historii zostało uświetnione uroczystą galą wręczenia nagród. Przyznano je w siedmiu kategoriach: Przedsiębiorstwo, Stowarzyszenia Gospodarcze, Uczelnie, Instytucja, Media, Instytucja Samorządowa i Nagroda Specjalna. Wyróżnienia wręczyli: Paweł Szałamacha, Członek Zarządu NBP oraz Katarzyna Basiak-Gała, Dyrektor krakowskiego Oddziału NBP.

Na zdjęciu: Katarzyna Basiak-Gała, Dyrektor krakowskiego Oddziału NBP

Dokonując wyboru laureatów Grossi Cracovienses, zwracaliśmy uwagę na ich odpowiedzialność, zaufanie jakim się cieszą, zaangażowanie w rozwój społeczności i otwartość na drugiego człowieka, a także ich wkład w rozwój edukacji, dziedzictwa i kultury. Wartości te w naszym postrzeganiu są miarą sukcesu, z nimi się identyfikujemy – podkreśliła Katarzyna Basiak-Gała.

Nagrodą Grossi Cracovienses jest statuetka w kształcie wieńca wawrzynu. To bezpośrednie zapożyczenie dekoracyjnego motywu architektonicznego z bramy wejściowej do krakowskiej siedziby banku od strony ul. Basztowej. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca wieniec ze splecionych liści wawrzynu, przepasany złotą wstęgą. Wawrzyn (inaczej laur) w formie wieńca był stosowany jako motyw zdobniczy w sztuce i architekturze już od czasów starożytnych. Będąc nagrodą zwycięstwa, jest interpretowany jako symbol sukcesu.

W Kategorii Uczelnie – laureatem został Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z niemal stuletnią tradycją. Należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce – obecnie kształci około 15 tys. studentów. Uczelnia realizuje misję: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy). Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie jest doskonałym przykładem partnerstwa na rzecz edukacji ekonomicznej. Wymiana myśli, doświadczeń, wspólne kongresy i konferencje o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym umacniają prestiż obu instytucji. Uczelnia jest znakomitym ambasadorem Narodowego Banku Polskiego implementując ważne idee na grunt środowiska naukowego i praktyków biznesu – czytamy w uzasadnieniu przyznanej nagrody.

Podczas wydarzenia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentował prof. Piotr Buła – Prorektor ds. Projektów i Współpracy UEK, który odebrał przyznaną statuetkę.

 

Na zdjęciu: prof. Piotr Buła – Prorektor ds. Projektów i Współpracy UEK
Otrzymanie tej nagrody jest dla naszego Uniwersytetu niezwykle ważnym wyróżnieniem, za co w imieniu Władz i Społeczności serdecznie dziękuję. Jako ośrodek naukowo-badawczy kładziemy szczególny nacisk, by edukacja ekonomiczna była fundamentem naszych działań, co wpisuje się też w naszą misję. Cieszymy się, że te działania są zauważalne i zostały docenione. Z pewnością będą one kontynuowane w przyszłości, by Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mógł być dla młodych ludzi drogowskazem do sukcesu.
– podkreślił prof. Piotr Buła.

Wśród pozostałych laureatów pierwszej edycji Grossi Cracovienses znaleźli się:

  • Kategoria Przedsiębiorstwo –SMAY Sp. z o.o.
  • Kategoria Stowarzyszenia Gospodarcze– Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań
  • Kategoria Instytucja –Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
  • Kategoria Media –Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Krakowie
  • Kategoria Instytucja Samorządowa –Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • Kategoria Nagroda Specjalna –śp. Janusz Michalczak.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było odsłonięcie grafiki – kolażu zdjęć z wizerunkami niemal czterystu osób – wykładowców, nauczycieli, naukowców, samorządowców, przedsiębiorców, artystów, sportowców, młodzieży, dzieci i wszystkich pracowników krakowskiego oddziału NBP.

Cieszę się, że zbudowaliśmy relacje z tak dużą grupą osób. To przyjaciele Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, najprawdziwszy skarb oddziału NBP w Krakowie– podsumowuje Katarzyna Basiak-Gała.