Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie liderem we wdrażaniu tutoringu!

Aktualności
2019-12-05
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie liderem we wdrażaniu tutoringu!

Miło nam poinformować, że wniosek złożony do Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego z ofertą na wdrożenie modelu tutoringu do praktyki akademickiej został pozytywnie zaopiniowany przez zespół ekspertów. Tym samym nasza Uczelnia w okresie najbliższych trzech lat będzie wdrażała idee indywidualizacji kształcenia na większości kierunków oferowanych przez UEK.

Na ten cel Uniwersytet Ekonomiczny otrzyma środki z MNiSW w kwocie do 2.410.200 zł, co wprost przełożyć się ma na wzrost poziomu kształcenia oraz atrakcyjności naszej Uczelni, jako miejsca w którym idea indywidualnego kształcenia będzie wdrażana w praktyce.

Projekt napisany został przez członków Sekcji ds. indywidualnych ścieżek edukacyjnych Centrum Monitoringu i Promocji Jakości Kształcenia w składzie: dr Jakub Kwaśny, dr Agnieszka Żur i dr Łukasz Danel.

Tutoring akademicki to forma kształcenia, zaliczana do metod edukacji spersonalizowanej, oparta na indywidualnych spotkaniach Tutora ze studentem. Zapoczątkowana w Oxford i Cambridge, funkcjonuje dziś w wielu uniwersytetach na świecie, a w ostatnich latach zdobywa popularność na polskich uniwersytetach, które poszukują nowych i skutecznych metod oddziaływania edukacyjnego na studentów. Wyjątkowość tutoringu polega na tym, że patrzy na studenta „maksymalistycznie”, postrzegając go jako osobę wielowymiarową, uwzględniając wszystkie aspekty jego rozwoju, stara się o pełny rozwój jego potencjału. Przedmiotem tutoringu może być dany obszar wiedzy akademickiej i rozwój osobisty studenta. Tutoring silnie uwzględnia również znaczenie wartości i procesowości kształcenia. Bazuje nie tylko na wiedzy, ale także dialogu, zaufaniu i budowaniu wzajemnych relacji. Jest metodą opartą na bezpośredniej relacji Tutora ze studentem.

UEK jest pierwszym uniwersytetem ekonomicznym w Polsce, który siedem lat temu wdrożył tutoring w sposób sformalizowany. Miało to miejsce na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, w ramach programu WISE (wise.uek.krakow.pl).Dzisiajtutoring w UEK funkcjonuje w ramach indywidualnych ścieżek kształcenia, również w Instytucie Finansów oraz realizowany jest przez wielu pracowników UEK w ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki.

Zapraszamy na stronę: www.wise.uek.krakow.pl

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.