Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Aktualności
2020-10-15

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Tradycje badań naukowych oraz pracy dydaktycznej w zakresie geografii społeczno-gospodarczej, jak rówież szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej sięgają niemalże początków funkcjonowania naszej Uczelni. Obecnie zespół badaczy i specjalistów w zakresie tej dyscypliny koncentruje się w głównej mierze w strukturze Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich.

Warto dodać, że nasz Uniwersytet jest trzynastą uczelnią z uprawnieniami w tej dyscyplinie w Polsce oraz trzecią w Krakowie. W najbliższej perspektywie w naszej Uczelni planuje się uruchomienie kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz możliwość prowadzenia postępowania doktorskiego w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego