Uroczystości pogrzebowe śp. Wojciecha Grzeszka

Aktualności
2021-07-01

Uroczystości pogrzebowe śp. Wojciecha Grzeszka

1 lipca 2021 r. odbyło się ostatnie pożegnanie Wojciecha Grzeszka - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. W ceremoniach pogrzebowych Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentował Mirosław Chechelski – z-ca dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju. W uroczystościach wziął udział również dr Jan Tatar – przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" UEK

Msza św. żałobna w intencji Zmarłego została odprawiona w Bazylice Mariackiej. W uroczystościach udział wzięli bliscy, przyjaciele Zmarłego, a także przedstawiciele świata nauki, władz państwowych, rządowych i samorządowych. Po Mszy św. doczesne szczątki Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego zostały złożone w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim.

Spotkanie okolicznościowe połączone ze wspomnieniami o śp. Wojciechu Grzeszku odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej UEK.

 

Wojciech Grzeszek był przewodniczącym Zarządu Małopolskiego Regionu NSZZ „Solidarność", radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, działaczem opozycji demokratycznej w PRL.

Urodził się w Krakowie w 1954 roku. Pracował jako korektor i specjalista ds. organizacji zarządzania w Drukarni Narodowej w Krakowie. We wrześniu 1980 roku wstąpił do „Solidarności". W stanie wojennym kolportował wydawnictwa podziemne.

Od 2001 roku był przedstawicielem „Solidarności" Regionu Małopolska w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, potem został jej wiceprzewodniczącym. W 2015 roku Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu tytuł „Świadka historii". W Sejmiku Województwa Małopolskiego pełnił funkcję przewodniczącego komisji polityki prorodzinnej i społecznej.

fot.: Biuro Prasowe/AKC

źródło: malopolska.pl