Godło Polski

Uruchomienie Centrum Obsługi Studentów

Aktualności
2023-03-01

Uruchomienie Centrum Obsługi Studentów

Dziś, tj. 1 marca, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Obsługi Studentów – nowoczesnej formy tradycyjnego dziekanatu, gdzie Studenci będą mogli załatwić wszystkie sprawy związane z tokiem studiów.

Centrum Obsługi Studentów (COS) zajmuje się zadaniami dotyczącymi obsługi spraw studenckich na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. Współpracuje z innymi jednostkami Uczelni w zakresie spraw dydaktycznych i organizacyjnych związanych z kształceniem.

Biura Obsługi Studentów są miejscem pierwszego kontaktu Studentów naszej Uczelni. COS gwarantuje wsparcie i pomoc w studenckich sprawach.

Szczegółowe informacje o COS można znaleźć na stronie internetowej Centrum.

Podczas spotkania, które odbyło się w Holu Budynku Głównego, JM Rektor wręczył również powołania oraz listy gratulacyjne mianowanej dyrektor COS – Pani mgr inż. Halinie Nosal oraz jej zastępcy – mgr Martynie Bulirze.