Wizyta Konsula Generalnego Ukrainy w murach UEK

Aktualności
2021-07-22

Wizyta Konsula Generalnego Ukrainy w murach UEK

W czwartek, 22 lipca 2021 r., gościem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK był Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie – Pan Wiaczesław Wojnarowśkyj.

Podczas spotkania rozmawiano o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Lwowskim w zakresie kształcenia oraz projektów badawczych. 
 
Poruszono także kwestie wspólnych przedsięwzięć służących przybliżaniu mieszkańcom Krakowa dziedzictwa kulturowego Ukrainy.