Wizyta przedstawicieli UEK na uczelniach we Francji

Aktualności
2021-11-04

Wizyta przedstawicieli UEK na uczelniach we Francji

Umiędzynarodowienie to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania uczelni i życia studenckiego. W celu poszerzenia zakresu współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w październiku br. delegacja z naszej Uczelni, na czele z Rektorem UEK prof. Stanisławem Mazurem, przebywała we Francji.

W ramach trzydniowego pobytu odbył się szereg spotkań z władzami uczelni francuskich, podczas których poruszane były tematy takie jak:

  • nauka, w tym realizacja wspólnych badań w zakresie zarządzania w organizacjach publicznych, marketingu czy rozwoju gospodarczego,
  • dydaktyka: m.in. rozwój w zakresie realizacji wspólnych studiów – podwójne dyplomy na większości kierunków prowadzonych na UEK, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dydaktycznych oraz współpraca w zakresie wydawnictw międzynarodowych),
  • kultura i biznes: organizacja wspólnych przedsięwzięć służących poznaniu mechanizmów gospodarki krajów partnerskich, współdziałanie na rzecz zgłębiania dziedzictwa kulturowego oraz gospodarczego krajów partnerskich, a także realizacja aktywności studenckich służących kształtowaniu kompetencji w zakresie współpracy międzynarodowej.

Ich efektem jest powołanie Zespołu ds. współpracy z uczelniami we Francji. Będzie on odpowiadał za przygotowanie szczegółowych rozwiązań, które staną się podstawą zawarcia porozumienia z uczelniami francuskimi w zakresie wspólnych kierunków kształcenia, wymiany kadry kadry naukowej i studentów oraz wspólnych projektów badawczych

Pierwszego dnia pobytu przedstawicieli UEK we Francji odbyły się dwa spotkania: pierwsze z prorektor ds. międzynarodowych w Université Paris Dauphine - PSL – prof. Sophie Meritet. Podczas rozmowy omówiono m.in. możliwości współpracy międzynarodowej pracowników, studentów oraz doktorantów, kwestie organizacji wspólnych konferencji oraz publikacji naukowych, a także działań w zakresie poznania i wzajemnej promocji sztuki.

Kolejno odbyło się spotkanie z Władzami ESSEC Business School, zlokalizowanej w paryskiej dzielnicy La Défense. W spotkaniu udział wzięli Prezydent Vicenzo Vinzi oraz doradcy dziekana Deyi Woo Tcherdakoff i Etienne Fulchiron. Podczas rozmów zaprezentowano możliwe perspektywy współpracy obu uczelni w zakresie wymiany badawczo-dydaktycznej pracowników i doktorantów. Istotnym wątkiem poruszonym podczas spotkania były także programy, jakie ESSEC Buisness School może zaoferować studentom UEK, planującym przyjazd na tę uczelnię.

Kolejnego dnia przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami dwóch Lyońskich uczelni oraz Panem Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie. Pierwsze spotkanie odbyło się na Université Jean Moulin Lyon 3. Po stronie francuskiej uczestniczyli w nim: prof. Manuel Jobert – v-ce prezydent ds. współpracy międzynarodowej, Christian Varinard - dyrektor iaelyon School of Management, prof. Catherine Glee-Vermande - dyrektor ds. studiów z zakresu zarządzania realizowanych w Łodzi, Camille Chevallier z Biura Współpracy Międzynarodowej, iaelyon School of Management oraz Mathilde Desplans - kierownik projektów międzynarodowych, iaelyon School of Management. Tuż przed południem przedstawicieli naszej Uczelni przyjął w Konsulat Generalny RP w Lyonie - Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie - Hubert Czerniuk.

Natomiast popołudniu delegacja UEK, na czele z prof. Stanisławem Mazurem, gościła w murach ESDES Lyon Business School. Podczas spotkania z dr. Olivierem Maillardem – dyrektorem generalnym ESDES; dr. Kevinem Ponem – dyrektorem ds. międzynarodowych i akredytacji, Emmanuelle Rey-Marmonier – dyrektor programu Grande École oraz dr Linh-Chi Vo – dyrektor ds. naukowych, omawiane były możliwości powiększenia liczby wspólnych inicjatyw pomiędzy instytucjami.

Drugi dzień spotkań z przedstawicielami francuskich uczelni, tym razem w Lyonie, pokazał kolejne możliwości współpracy międzynarodowej.

W ostatnim dniu pobytu we Francji członkowie delegacji z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie spotkali się z prof. Aleksandrem Surdejem, ambasadorem RP, stałym przedstawicielem RP przy OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w Paryżu. Po krótkiej prezentacji działalności paryskiej placówki oraz rozmowie, dotyczącej możliwości poprowadzenia webinarów przez jej pracowników, członkowie delegacji wraz z Panem Ambasadorem udali się na cmentarz Pere-Lachaise, gdzie oddali cześć pamięci Fundatorowi Budynku Głównego UEK oraz terenu na którym znajduje się nasz kampus – księciu Alexandrowi Lubomirskiemu, którego grób znajduje się właśnie na tym cmentarzu oraz odwiedzili groby innych wybitnych osób, w tym Fryderyka Chopina.

Na zakończenie odbyło się także spotkanie w Stacji PAN w Paryżu, gdzie odbyła się rozmowa z Panią dyrektor – dr inż. Magdaleną Sajdak, która otworzyła kolejne możliwości współpracy z przedstawicielami nauki w tym mieście.