Wybór członków I Rady Uczelni

Aktualności
2019-06-03
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Wybór członków I Rady Uczelni

Miło nam poinformować, że 15 kwietnia br. podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wybrano członków I Rady Uczelni - organu wprowadzonego przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Członkami I Rady Uczelni spośród Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostali:

prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Kierownik Katedry Marketingu. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego, euro-marketingu i rynku Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK (2008-2016), członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

prof. UEK dr hab. Piotr Małecki – Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Środowiska. Studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Autor 85 publikacji naukowych i 75 prac naukowo-badawczych.

mgr inż. Halina Nosal – Kierownik Dziekanatu Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem.

Natomiast spoza Społeczności naszej Uczelni zostali wybrani:

mgr Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego. Ukończył studia MBA in Public Management organizowane przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki od 2017 roku. Naukowiec specjalizujący się w dziedzinie historii Kościoła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 2007–2011, biskup pomocniczy krakowski w latach 2011–2017, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

mgr Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu Banku ING Bank Śląski S.A. Z ING Bankiem Śląskim i ING związany jest od początku lat 90. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym.

Ponadto członkiem Rady, zgodnie z obowiązującymi przepisami została Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK pani Magdalena Graca.

29 kwietnia br. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przewodniczącym I Rady Uczelni został mgr Piotr Ziętara.

Do zadań I Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zgodnie z Ustawą należy:

  1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
  2. opiniowanie projektu nowego statutu;
  3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
  5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu ich przez senat;
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  7. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni będzie także:

  1. opiniować plan rzeczowo-finansowy;
  2. zatwierdzać sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  3. zatwierdzać sprawozdanie finansowe.

W ramach wykonywania powyższych zadań Rada Uczelni może zażądać wglądu do dokumentów uczelni. Jest również zobowiązana do składania Senatowi rocznych sprawozdań ze swojej działalności.

Wybranym Członkom I Rady Uczelni UEK serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie owocnej pracy dla Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 5 dni temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 15 dni temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 2 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 6 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 18 dni temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 4 miesiące temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 5 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 3 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Wydarzenia 8 miesięcy temu

95. Inauguracja Roku Akademickiego

Serdecznie zachęcamy do udziału w 95. Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego. Uroczystość odbędzie się 2 października.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych – czym ono jest i w jakim kierunku zmierza rynek tych ubezpieczeń?

Ubezpieczenia cybernetyczne, inaczej cyberubezpieczenia, powstały pod koniec XX wieku w odpowiedzi na wzrost zagrożeń cybernetycznych i uchwalenie w USA przepisów o ochronie danych osobowych przewidujących surowe sankcje za dopuszczenie do ich wycieku. Zapewne tylko nieliczni pamiętają problem tzw. pluskwy millenijnej, odnoszący się do obaw o paraliż systemów komputerowych na masową skalę spowodowany kłopotami z zapisem roku 2000 w pamięci komputera.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Zintegrowany Program Rozwoju – POWER dla UEK

W ramach działania 3.5 Kompleksowe programy dla szkół wyższych programu POWER nasza uczelnia rozpoczęła od września tego roku 4-letnią realizację projektu obejmującego 6 komplementarnych zadań. Mają one charakter edukacyjny i inwestycyjny a są skierowane zarówno do studentów, jako pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników administracji naszego uniwersytetu.