Wybrano nową Radę Uczelni UEK

Aktualności
2020-12-17

Wybrano nową Radę Uczelni UEK

Miło nam poinformować, że podczas poniedziałkowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14 grudnia 2020 zostali wybrani członkowie oraz przewodniczący Rady Uczelni w kadencji 2021-2024. W skład nowej Rady Uczelni wejdą następujące osoby pochodzące spoza wspólnoty uniwersytetu: Tomasz Brzostowski, Katarzyna Cymerman, Piotr Ziętara. Osobami pochodzącymi z naszej społeczności i wybranymi przez Senat UEK zostali natomiast: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK, prof. dr hab. Krzysztof Surówka oraz prof. dr hab. Jan W. Wiktor.

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy sylwetek członków Rady Uczelni UEK kadencji 2021-2024:

Tomasz Brzostowski

Tomasz Brzostowski – absolwent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wiceprezes ds. nowoczesnych usług dla biznesu spółki Hitachi Vantara. Odpowiada za działalność centrów operacyjnych w Krakowie, Kuala Lumpur oraz w Hyderabad (Indie). Biegły rewident (ACCA) i certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA).

dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK

dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – od 1982 związany z Akademią Ekonomiczną, następnie Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego). Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dwóch kadencji (w latach 2012-2020), w latach 2002–2008 zajmował stanowisko dziekana Wydziału Towaroznawstwa, następnie do 2012 był prorektorem ds. studenckich. Przez cztery lata przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Ekonomicznych w ramach KRASP. Obecnie Kierownik Katedry Metrologi i Analizy Instrumentalnej oraz członek Rady Naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie oraz prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Katarzyna Cymerman

Katarzyna Cymerman – absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo związana z firmą Microsoft, gdzie od stycznia 2019 roku zajmuje stanowisko Dyrektora HR polskiego oddziału firmy. Laureatka globalnej nagrody „Circle of Excellence”. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – z Uczelnią związany od 1978 roku. W latach 2002-2005 Prodziekan, zaś w latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Finansów. W latach 2012-2020 Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, a następnie Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy. W latach 1993-2016 pracownik naukowy UJCM Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od 2016 roku Kierownik Katedry Finansów Publicznych. Współpracuje z praktyką gospodarczą jako członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1993-2020, ekspert BAS, a od sierpnia 2020 roku członek RN Arena Kraków SA.

prof. dr hab. Jan W. Wiktor

prof. dr hab. Jan W. Wiktor – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunku Ekonomika obrotu. Kierownik Katedry Marketingu w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Był m.in. Dziekanem Wydziału Zarządzania, członkiem Senatu kilku kadencji, Przewodniczącym Rady Programowej Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania, przewodniczącym Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK. Od 2011 roku członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Komisji Nauk Ekonomicznych PAU. Członek i zastępca przewodniczącego I Rady Uczelni.

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara – absolwent Wydziału Zarządzania UEK, absolwent studiów MBA organizowanych przez KSB UEK. Od 1 kwietnia 2017 r. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Miasta Krakowa. Przewodniczący Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego, pełnił funkcję przewodniczącego I Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nowo wybrana Rada Uczelni zacznie kadencję 1 stycznia 2021 roku. Jej przewodniczącym ponownie został wybrany Pan Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Miasta Krakowa. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszego Uniwersytetu.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego