Wyjazdowe posiedzenie KNOiZ PAN w UEK

Aktualności
2022-04-25

Wyjazdowe posiedzenie KNOiZ PAN w UEK

W dniach 21-22.04 w Uniwersytecie Ekonomicznym odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 członków Komitetu, reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski.

Wydarzenie związane było z 30. rocznicą utworzenia w UEK Wydziału Zarządzania. W posiedzeniu, które otworzył JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, uczestniczyli również członkowie Rady Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK oraz zaproszeni goście.

W trakcie spotkania, dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK – Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości – zaprezentował historię oraz osiągnięcia Wydziału Zarządzania.

Przeprowadzono także dyskusję dotyczycącą problemów i wyzwań rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Poprzedziły ją wystąpienia: prof. dr. hab. Jana Wiktora, dotyczące tożsamości dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, prof. dr. hab. Adama Sagana – poruszające temat problemów związanych z procesami awansowymi oraz dr. hab. Piotra Buły, prof. UEK, poświęcone problematyce drapieżnych czasopism.

Z okazji tego wydarzenia, w Bibliotece UEK zorganizowano wystawę książek Pracowników UEK z zakresu zarządzania i jakości z lat 1920-2020. Wystawa będzie dostępna do końca maja.