Wysokie wyniki ewaluacji w dyscyplinach uprawianych na UEK

Aktualności
2022-07-29

Wysokie wyniki ewaluacji w dyscyplinach uprawianych na UEK

28 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił decyzje dotyczące przyznania kategorii naukowych w dyscyplinach uprawianych w naszej Uczelni.

Do oceny zgłoszonych zostało aż 5 dyscyplin:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki prawne,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

 

We wszystkich tych dyscyplinach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskał wysoką ocenę: B+

 

Jakie uprawnienia przysługują uczelniom z takimi wynikami?:

 • przynależność do grupy uczelni akademickich,
 • prowadzenie w dyscyplinie lub dyscyplinie wiodącej studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra,
 • potwierdzanie efektów uczenia się,
 • uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego,
 • prowadzenie szkoły doktorskiej,
 • zgłaszanie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej,
 • zgłaszanie kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki,
 • prowadzenie postępowania nostryfikacyjnego,
 • kategoria naukowa jest składową algorytmu ustalającego wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego,
 • możliwość przystępowania do konkursu "Regionalna inicjatywa doskonałości".

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego