Godło Polski

Wzajemna współpraca NIK i UEK

Aktualności
2022-12-02

Wzajemna współpraca NIK i UEK

2 grudnia 2022 w murach naszej Uczelni podpisane zostało porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Podczas spotkania Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował prezes Pan Marian Banaś. JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK podpisał z NIK porozumienie, na mocy którego strony nawiązują współpracę w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo-dydaktycznych.

Niniejsze działania będą realizowane m. in. poprzez opracowywanie projektów wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych, organizację tematycznych konferencji i seminariów, wizyt studyjnych dla studentów lub uczestników studiów podyplomowych, a także tworzenie i opracowanie specjalności, programów kształcenia, kursów lub przedmiotów w ramach studiów podyplomowych, zgodnych z profilem działalności UEK. Podpisane porozumienie pozwoli również na odbywanie przez studentów UEK praktyki dyplomowej lub stażu w strukturach NIK.

- Żadna uczelnia, zwłaszcza taka o profilu ekonomicznym, nie może funkcjonować w oderwaniu od otoczenia społeczno-gospodarczego. Dlatego tak ważna jest stała i nieustannie rozwijana współpraca z rozmaitymi firmami, instytucjami oraz organami administracji publicznej, przynosząca korzyści obu stronom – powiedział JM Rektor UEK.

- Cieszę się, że dziś mogę podpisać kolejne porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy, tym razem z Najwyższą Izbą Kontroli. W jej ramach możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć oraz projektów naukowo-dydaktycznych. Jestem przekonany, że studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zyskali dziś miejsce, dzięki któremu będą mogli rozwijać swoją wiedzę i podnosić kompetencje, na przykład poprzez praktyki i staże, zaś pracownicy Uczelni, będą mogli realizować kolejne przedsięwzięcia dydaktyczne i naukowe – dodał Rektor.

Zdaniem prezesa NIK Mariana Banasia: Porozumienie jest znakomitym przykładem poszukiwania współpracy pomiędzy uczelnią i naczelnym organem kontroli państwowej, jakim jest NIK. Nasze porozumienie jest nie tylko szansą na zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji. To przede wszystkim proces uświadamiania, jak ważna jest jawność i przyzwoitość funkcjonowania w życiu publicznym na każdym jego szczeblu. Mam nadzieję, że problem transparentnego nadzoru i kontroli stanie się powszechniejszy w akademickich programach nauczania, a za przykładem Krakowa pójdą inne uczelnie dając szanse nie tylko zainteresowanym studiami, ale i Najwyższej Izbie Kontroli na budowanie nowych, wykwalifikowanych kadr.

W uroczystym podpisaniu tego ważnego dokumentu, prócz wymienionych wyżej sygnatariuszy, udział wzięli:

  • dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Prorektor ds. Projektów i Współpracy,
  • dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK – Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej,
  • dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK –Dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji,
  • dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK – Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej,
  • dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK – Kierownik Katedry Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej,
  • Dorota Smolińska – Kierownik Dziekanatu Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej,
  • Jolanta Stawska – Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie,
  • Jarosław Melnarowicz - p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego,
  • Stanisław Dziwisz – Radca Prezesa NIK.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony. Ma formułę otwartą, która pozwala na wyznaczanie i realizację nowych obszarów współpracy.