Godło Polski

XVIII Międzynarodowe Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości ERES na UEK

Aktualności
2022-12-09

XVIII Międzynarodowe Seminarium Edukacyjne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości ERES na UEK

Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie była współorganizatorem międzynarodowego seminarium edukacyjnego ERES (European Real Estate Society). Obrady odbywały się pod hasłem: “Real Estate Education in the context of the fourth industrial revolution”.

W dniach 2-3 grudnia 2022 r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się XVIII Międzynarodowe Seminarium Edukacyjne ERES, w tym roku współorganizowane przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Tradycyjnie już, seminarium to odbywa się raz w roku na przełomie listopada i grudnia. Corocznie na miejsce obrad wybierana jest jedna z europejskich uczelni, prowadząca studia z zakresu nieruchomości, której pracownicy są czynnymi członkami ERES. W tym roku, po raz pierwszy w historii, zaszczyt ten przypadł w udziale polskiej uczelni. Organizatorem seminarium był zespół powołany spośród pracowników Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego w składzie dr Agnieszka Małkowska i dr Małgorzata Uhruska pod kierownictwem dr. hab. Bartłomieja Marony, prof. UEK.

Seminarium odbywało się w formie hybrydowej. Uczestnikami byli akademicy z całego świata, zarówno z krajów europejskich, m.in. z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii, jak i spoza Europy, w tym z Australii, Kenii, Maroka, Indii, Nigerii, Nowej Zelandii i Sri Lanki. W sumie w seminarium uczestniczyło 59 osób. Tematyka prezentacji i dyskusji ogniskowała się wokół zagadnień poprawy jakości i efektywności kształcenia wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań rodzących się w świetle czwartej rewolucji przemysłowej. Nie brakowało również odniesień do aktualnych problemów związanych z pandemią Covid-19 i wojną na Ukrainie.

Seminarium zainicjowały przemówienia Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Karoliny Klechy-Tylec, prof. UEK, Prezydenta ERES, Prof. Björna Martina Kurzrock z Technische Universität (TU) Kaiserslautern w Niemczech oraz Kierownika Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, dra hab. Bartłomieja Marony. Prof. UEK. Wykład wprowadzający w tematykę seminarium pt. ”Real Estate Education and the Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Threats” wygłosił Prof. Gunther Maier z Vienna University of Economics and Business w Austrii.

W programie seminarium przewidziano zarówno tradycyjne sesje referatowe, jak i dyskusje panelowe. Jedna z sesji panelowych, zatytułowana “Real Estate Education in the Context of the 4th Industrial Revolution” prowadzona przez Prof. Eamonna D’Arcy z Henley Business School, University of Reading w Wielkiej Brytanii, zorganizowana została w ramach 6. problemu węzłowego „Zasoby Rozwojowe Nowej Gospodarki” projektu REV.40, której liderem jest dr Małgorzata Kosała. Podczas seminarium nie zabrakło również czasu na nieformalne spotkania i dyskusje, w czasie przerw kawowych i wieczornego obiadu seminaryjnego.

Interesujące wystąpienia, żywa, życzliwa i otwarta dyskusja oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi są tym, co kreuje największą wartość seminarium dla licznych uczestników i daje konkretne narzędzia oraz motywację do pracy dydaktycznej. Jako organizatorzy, pragniemy przy tej okazji podziękować wszystkim uczestnikom za ich aktywny udział i życzyć samych sukcesów w pracy dydaktycznej!