Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Aktualności
2020-07-07

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła

prof. dr hab. Renata Oczkowska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy,

Członek Senatu

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, członek Rady dyscypliny Nauki o Zarządzaniu

i Jakości, Przewodnicząca Komisji Senackiej ds. Akredytacji, Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Bytowych, Zdrowotnych i Kulturalnych Pracowników UEK, Prodziekan Wydziału Zarządzania

w latach 2008-2016, członek Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystycznych PAN (Oddział w Krakowie), członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Za swoją działalność śp. prof. dr hab. Renata Oczkowska została odznaczona licznymi wyróżnieniami,

w tym: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W osobie Pani Profesor Społeczność Akademicka UEK utraciła zasłużonego i cenionego Współpracownika oraz Naukowca, oddanego sprawom Wspólnoty Uniwersyteckiej; wybitnego Wychowawcę wielu studentów, doktorantów i pracowników UEK, ale nade wszystko niezwykle życzliwego i pogodnego, powszechnie szanowanego, lubianego i cieszącego się ogromnym uznaniem Przyjaciela.

W obliczu tej bolesnej sytuacji łączymy się w ogromnej stracie i żałobie z Najbliższymi Pani Profesor,

w szczególny sposób z Córką i Mamą, kierując do nich najszczersze wyrazy współczucia.

 

Rektor, Senat, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Pogrążeni w smutku i żałobie informujemy,
że ostatnie pożegnanie
śp. prof. dr hab. Renaty Oczkowskiej,
odbędzie się we wtorek, 14 lipca 2020 r.
o godzinie 11:00
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

fot.: M. Koczyński
Śp. prof. dr hab. Renata Oczkowska

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego