Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Doniesienia naukowe
2020-06-15
lubie to symbol 10 udostepnij symbol 27

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zaprojektowany i opracowany przez pracowników UEK wniosek badawczy otrzymał najwyższe oceny ekspertów MNiSW, zyskując dofinansowanie na poziomie blisko 12 mln zł w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, co czyni z niego największy grant badawczy w historii UEK-u.

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału badawczego UEK w zakresie zaawansowanych badań nad czwartą rewolucją przemysłową, a w konsekwencji wykształcenie zdolności do zarządzania tym potencjałem. W szerszym znaczeniu projekt ma przyczynić się do osiągnięcia założeń zawartych w koncepcji RID adresowanych do uczelni zmierzających do podwyższenia jakości prowadzonych przez nich badań naukowych.

Jest on o tyle niezwykły, że w ramach projektu współpracę podjęło szerokie grono pracowników UEK reprezentujące wszystkie Kolegia naszego Uniwersytetu, a także uznani eksperci zewnętrzni. Zbudowano 9 interdyscyplinarnych zespołów badawczych, reprezentujących wszystkie praktykowane na Uniwersytecie dyscypliny naukowe. Łącznie w prace badawcze nad projektem zaangażowanych jest blisko 100 członków zespołów badawczych, 9 recenzentów oraz 6 członków Rady Naukowej projektu. Ponadto liderzy poszczególnych zespołów mogą korzystać także ze wsparcia pracowników pozostałych katedr Uczelni.

REV 4.0 koncentruje się na tematyce społeczno-gospodarczych konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej, stanowiących jeden z centralnych problemów współczesnej ekonomii. Warto zwrócić uwagę, że czwarta rewolucja przemysłowa nie dotyczy jedynie technologii i maszyn, ale w dużej mierze również ludzi, ich cech i kompetencji. Obejmuje ona zagadnienia dot. środowiska, finansów czy zarządzania produktem – co odzwierciedlają obszary zainteresowania problemów węzłowych wyodrębnionych w ramach projektu. Badania naukowe realizowane są na trzech polach badawczych: przedsiębiorstwo, rynek pracy i koordynacja.

Prowadzone w ramach projektu analizy, realizowane we współpracy z licznymi ekspertami, odznaczają się wysokim stopniem teoretycznego i metodologicznego zaawansowania. Wyniki prac badawczych są promowane w międzynarodowej przestrzeni badawczej poprzez ich publikację w renomowanych wydawnictwach oraz na forum ważnych seminariów i konferencji naukowych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką czwartej rewolucji przemysłowej zachęcamy do śledzenia postępu prac w projekcie „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” za pośrednictwem strony internetowej www.rev4.uek.krakow.pl na której na bieżąco są udostępniane materiały publikowane i tworzone w ramach projektu. Jest to także miejsce, gdzie studenci i doktoranci mogą znaleźć materiały i inspiracje do pisania własnych tekstów. Na facebooku Rewolucja4.0 publikowane są najważniejsze informacje z życia projektu. Zachęcamy do bieżącego śledzenia oraz udziału w wydarzeniach poświęconych tematyce czwartej rewolucji przemysłowej

Więcej na: www.rev4.uek.krakow.pl

Odwiedź też nasz profil na facebooku: Rewolucja4.0

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.