Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Doniesienia naukowe
2020-06-15

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zaprojektowany i opracowany przez pracowników UEK wniosek badawczy otrzymał najwyższe oceny ekspertów MNiSW, zyskując dofinansowanie na poziomie blisko 12 mln zł w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, co czyni z niego największy grant badawczy w historii UEK-u.

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału badawczego UEK w zakresie zaawansowanych badań nad czwartą rewolucją przemysłową, a w konsekwencji wykształcenie zdolności do zarządzania tym potencjałem. W szerszym znaczeniu projekt ma przyczynić się do osiągnięcia założeń zawartych w koncepcji RID adresowanych do uczelni zmierzających do podwyższenia jakości prowadzonych przez nich badań naukowych.

Jest on o tyle niezwykły, że w ramach projektu współpracę podjęło szerokie grono pracowników UEK reprezentujące wszystkie Kolegia naszego Uniwersytetu, a także uznani eksperci zewnętrzni. Zbudowano 9 interdyscyplinarnych zespołów badawczych, reprezentujących wszystkie praktykowane na Uniwersytecie dyscypliny naukowe. Łącznie w prace badawcze nad projektem zaangażowanych jest blisko 100 członków zespołów badawczych, 9 recenzentów oraz 6 członków Rady Naukowej projektu. Ponadto liderzy poszczególnych zespołów mogą korzystać także ze wsparcia pracowników pozostałych katedr Uczelni.

REV 4.0 koncentruje się na tematyce społeczno-gospodarczych konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej, stanowiących jeden z centralnych problemów współczesnej ekonomii. Warto zwrócić uwagę, że czwarta rewolucja przemysłowa nie dotyczy jedynie technologii i maszyn, ale w dużej mierze również ludzi, ich cech i kompetencji. Obejmuje ona zagadnienia dot. środowiska, finansów czy zarządzania produktem – co odzwierciedlają obszary zainteresowania problemów węzłowych wyodrębnionych w ramach projektu. Badania naukowe realizowane są na trzech polach badawczych: przedsiębiorstwo, rynek pracy i koordynacja.

Prowadzone w ramach projektu analizy, realizowane we współpracy z licznymi ekspertami, odznaczają się wysokim stopniem teoretycznego i metodologicznego zaawansowania. Wyniki prac badawczych są promowane w międzynarodowej przestrzeni badawczej poprzez ich publikację w renomowanych wydawnictwach oraz na forum ważnych seminariów i konferencji naukowych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką czwartej rewolucji przemysłowej zachęcamy do śledzenia postępu prac w projekcie „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” za pośrednictwem strony internetowej www.rev4.uek.krakow.pl na której na bieżąco są udostępniane materiały publikowane i tworzone w ramach projektu. Jest to także miejsce, gdzie studenci i doktoranci mogą znaleźć materiały i inspiracje do pisania własnych tekstów. Na facebooku Rewolucja4.0 publikowane są najważniejsze informacje z życia projektu. Zachęcamy do bieżącego śledzenia oraz udziału w wydarzeniach poświęconych tematyce czwartej rewolucji przemysłowej

Więcej na: www.rev4.uek.krakow.pl

Odwiedź też nasz profil na facebooku: Rewolucja4.0

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego