Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Doniesienia naukowe
2020-06-15

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zaprojektowany i opracowany przez pracowników UEK wniosek badawczy otrzymał najwyższe oceny ekspertów MNiSW, zyskując dofinansowanie na poziomie blisko 12 mln zł w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, co czyni z niego największy grant badawczy w historii UEK-u.

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału badawczego UEK w zakresie zaawansowanych badań nad czwartą rewolucją przemysłową, a w konsekwencji wykształcenie zdolności do zarządzania tym potencjałem. W szerszym znaczeniu projekt ma przyczynić się do osiągnięcia założeń zawartych w koncepcji RID adresowanych do uczelni zmierzających do podwyższenia jakości prowadzonych przez nich badań naukowych.

Jest on o tyle niezwykły, że w ramach projektu współpracę podjęło szerokie grono pracowników UEK reprezentujące wszystkie Kolegia naszego Uniwersytetu, a także uznani eksperci zewnętrzni. Zbudowano 9 interdyscyplinarnych zespołów badawczych, reprezentujących wszystkie praktykowane na Uniwersytecie dyscypliny naukowe. Łącznie w prace badawcze nad projektem zaangażowanych jest blisko 100 członków zespołów badawczych, 9 recenzentów oraz 6 członków Rady Naukowej projektu. Ponadto liderzy poszczególnych zespołów mogą korzystać także ze wsparcia pracowników pozostałych katedr Uczelni.

REV 4.0 koncentruje się na tematyce społeczno-gospodarczych konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej, stanowiących jeden z centralnych problemów współczesnej ekonomii. Warto zwrócić uwagę, że czwarta rewolucja przemysłowa nie dotyczy jedynie technologii i maszyn, ale w dużej mierze również ludzi, ich cech i kompetencji. Obejmuje ona zagadnienia dot. środowiska, finansów czy zarządzania produktem – co odzwierciedlają obszary zainteresowania problemów węzłowych wyodrębnionych w ramach projektu. Badania naukowe realizowane są na trzech polach badawczych: przedsiębiorstwo, rynek pracy i koordynacja.

Prowadzone w ramach projektu analizy, realizowane we współpracy z licznymi ekspertami, odznaczają się wysokim stopniem teoretycznego i metodologicznego zaawansowania. Wyniki prac badawczych są promowane w międzynarodowej przestrzeni badawczej poprzez ich publikację w renomowanych wydawnictwach oraz na forum ważnych seminariów i konferencji naukowych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką czwartej rewolucji przemysłowej zachęcamy do śledzenia postępu prac w projekcie „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” za pośrednictwem strony internetowej www.rev4.uek.krakow.pl na której na bieżąco są udostępniane materiały publikowane i tworzone w ramach projektu. Jest to także miejsce, gdzie studenci i doktoranci mogą znaleźć materiały i inspiracje do pisania własnych tekstów. Na facebooku Rewolucja4.0 publikowane są najważniejsze informacje z życia projektu. Zachęcamy do bieżącego śledzenia oraz udziału w wydarzeniach poświęconych tematyce czwartej rewolucji przemysłowej

Więcej na: www.rev4.uek.krakow.pl

Odwiedź też nasz profil na facebooku: Rewolucja4.0

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 5 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 23 dni temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Aktualności 11 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 2 dni temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności 6 dni temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Wydarzenia 4 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 5 miesięcy temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 7 dni temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.