Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Doniesienia naukowe
2020-02-14
lubie to symbol 5 udostepnij symbol 21

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

W dzisiejszej rzeczywistości coraz więcej miast, stojąc w obliczu coraz to większych wyzwań, decyduje się na implementację koncepcji smart city, tzn. miasta inteligentnego. Tego typu miasto wykorzystuje cyfrową technologię w celu zwiększenia jakości i efektywności świadczonych usług. Ponadto, wzrost inteligencji miasta prowadzi do redukcji kosztów, wzrostu aktywności społecznej oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszaru miejskiego. Rozwój koncepcji smart city w danym mieście wymaga także odpowiedniego dostosowania się przez rynek mieszkaniowy. Wobec czego, nasuwa się pytanie, jak można to dostosowanie zdefiniować? Najprościej rzecz ujmując, można stwierdzić, że rynek nieruchomości, imitując koncepcję smart city, także zaczyna zachowywać się w sposób bardziej inteligentny.

W czym przejawia się inteligentne zachowanie rynku mieszkaniowego?

1) Rozwój „automatycznego” rynku najmu mieszkaniowego. Rynek ten jest wspierany przez nowoczesne cyfrowe platformy umożliwiające bez wychodzenia z domu podpisywanie i rozwiązywanie długo- i średnioterminowych umów najmu. W Polsce funkcjonują już tego typu platformy internetowe, które zwiększają „automatyzm” rynku najmu. Do tych platform można zaliczyć między innymi Flatio.com, Pepehousing.com, Rentflat24.pl oraz Easyrenting.pl.

2) Rozwój innowacyjnych platform internetowych na tradycyjnym rynku mieszkaniowym. Tego typu platformy ułatwiają wybór jednostki mieszkalnej do wynajęcia bądź kupna poprzez cyfrowe rozwiązania takie jak: wysokiej jakości oferty, wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości czy niestandardowe algorytmy dopasowujące nieruchomość do wymagań klienta.

3) Możliwość precyzyjnego przewidywania popytu na rynku mieszkaniowym. Należy zwrócić uwagę, że z uwagi na czasochłonny charakter inwestycji mieszkaniowych, deweloperzy nie mają pewności co do kształtu przyszłego popytu na rynku nieruchomości. Jednak wzrost inteligencji miast, prowadzi także do wzrostu w zakresie liczby wyspecjalizowanych analityków rynku mieszkaniowego, którzy mogą wspomagać deweloperów w zakresie prognozowania przyszłego popytu na nieruchomości mieszkaniowe.

4) Rozwój innowacyjnych polityk oraz modeli mieszkaniowych. Wzrost znaczenia problematyki dostępności mieszkaniowej wymaga by na rynku nieruchomości powstawały tzw. innowacyjne polityki oraz modele mieszkaniowe. Pierwsze z nich mają charakter publiczny, są swego rodzaju odpowiedzą władz lokalnych, regionalnych, czy państwowych na problemy związane z mieszkalnictwem. Jako przykład modelowy w tym zakresie należy wskazać miasto Boston, które utworzyło tzw. Housing Innovation Lab. Z kolei innowacyjne modele mieszkaniowe polegają głównie na rozwoju idei wspólnego zamieszkania. Idea ta jest coraz bardziej popularna wśród młodych ludzi, co powoduje powstawanie na całym świecie specjalnych obiektów, tzw. placówek colivingowych, które oferują duże powierzchnie wspólne, a także, bardzo często, miejsca do pracy.

Co napędza rozwój inteligentnych rynków mieszkaniowych?

  • Rozwój inteligencji miast, przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym (smart economy),
  • Zmiany w preferencjach mieszkaniowych ludzi młodych (wzrost popularności najmu),
  • Zwiększający się problem dostępności mieszkaniowej, który wręcz wymusza implementację innowacyjnych polityk mieszkaniowych, a także rozpowszechnienie niestandardowych modeli najmu,
  • Rozwój ekonomii współdzielenia. W tym przypadku inteligentny rynek mieszkaniowy inkorporuje już pewną część ekonomii współdzielenia w wymiarze dotyczącym innowacyjnych modeli mieszkaniowych. Jednak ekonomia współdzielenia wpływa na wzrost inteligencji rynku nieruchomości także poprzez koncepcję wspólnej pracy (coworking),
  • Wszechobecna digitalizacja, która przyczynia się do powstawania coraz to bardziej zaawansowanych internetowych platform mieszkaniowych,
  • Wzrost znaczenia tzw. gig economy, w której pracownicy nie posiadając stałego źródła dochodu zainteresowani są przede wszystkim elastyczną formą zamieszkania.

Jakie mogą być główne pozytywne efekty wzrostu inteligencji rynków mieszkaniowych?

  • Zmniejszenie bezrobocia, wzrost wynagrodzeń oraz poczucie spełnienia zawodowego. Należy zwrócić uwagę, ze inteligentny rynek mieszkaniowy z uwagi na swoją elastyczność umożliwia wręcz dostosowanie miejsca zamieszkania do miejsca pracy. W obliczu występowania w dzisiejszej rzeczywistości mobilnego rynku pracy, tego typu zależność stwarza duże perspektywy do rozwoju kariery zawodowej.
  • Zwiększona dostępność mieszkaniowa zarówno w zakresie wielkości zasobu jak i jego przystępności cenowej. Efekty te wynikają głównie ze wspomnianych wcześniej innowacyjnych polityk i modeli mieszkaniowych. W obliczu starzejącego się polskiego społeczeństwa, przykładowym działaniem w ramach tego zagadnienia byłoby wykorzystanie zasobów mieszkaniowych osób starszych poprzez wyodrębnienie np. w domach jednorodzinnych wolnych powierzchni z przeznaczeniem na wynajem. Tego typu działanie nie tylko zwiększa ilość dostępnych mieszkań, ale także obniża koszty jednostkowe dotyczące utrzymania nieruchomości i zapewnia dodatkowy przychód ich właścicielom. Powyższy problem zauważyło już Housing Innovation Lab, które wprowadziło pilotażowy program pt. „Intergenerational Homeshare Pilot”. Program ten polega na znalezieniu 100 „dopasowań” pomiędzy osobami starszymi posiadającymi wolne pokoje a osobami, które potrzebowały mieszkania do wynajęcia.

Uwagi

Niniejszy tekst ma charakter popularno-naukowy, a jego pełna wersja jest dostępna w ramach artykułu naukowego pt. „Moving towards a Smarter Housing Market: The Example of Poland” opublikowanego w trybie otwartego dostępu w czasopiśmie Sustainability.

Pracę wykonano w ramach inicjatywy badawczej pt. ”Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na rynek nieruchomości mieszkaniowych: konceptualizacja oraz operacjonalizacja koncepcji smart housing (G-REV-2-1-2019)” finansowanej w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019‑2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł.

O autorze

dr Mateusz Tomal

Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.