Godło Polski

Europejska Nagroda Dziedzictwa dla projektu realizowanego przez UEK

Doniesienia naukowe
2022-07-06

Europejska Nagroda Dziedzictwa dla projektu realizowanego przez UEK

Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych laureatów prestiżowej European Heritage Awards (Nagrody Dziedzictwa Europejskiego) / Europa Nostra Awards w kategorii Badania znalazł się współtworzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedrę UNESCO Dziedzictwa i Studiów Miejskich/Katedrę Historii Społeczno-Gospodarczej projekt „Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe (HOMEE)”. Działania w projekcie realizowane były przez prof. Jacka Purchlę i dr Joannę Sanetrę-Szeligę.

Projekt realizowany wspólnie z Politecnico di Milano (Włochy), University of Hull (Wielka Brytania) i Neapolis University Pafos (Cypr) badał relacje pomiędzy organizowaniem wielkich wydarzeń, takich jak np. Europejskie Stolice Kultury czy Światowe Wystawy EXPO, a wykorzystaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego. Część badawcza przedsięwzięcia zakończyła się stworzeniem szerokiego i pierwszego w tej tematyce przeglądu literatury, publikacjami dotyczącymi realizowanych studiów przypadków (w Polsce była to Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016), raportu nt. realizacji Europejskiej Stolicy Kultury 2019 we włoskiej Materze oraz raportu o sytuacji eventów w trakcie pandemii COVID-19.

W fazie implementacyjnej projektu przygotowano „Kartę mega-eventów w miastach dziedzictwa”, tj. zestaw rekomendacji dla decydentów i organizatorów wydarzeń dotyczących realizacji dużych wydarzeń, w ramach których wykorzystywany jest społeczno-ekonomiczny potencjał dziedzictwa przy jego jednoczesnej ochronie. Karta bazuje na badaniach zrealizowanych w ramach projektu oraz procesie walidacji jej zapisów przez ekspertów z sektora dziedzictwa, organizacji wydarzeń oraz decydentów. Karta została przyjęta przez szereg ważnych podmiotów reprezentujących m.in. miasta, organizacje pozarządowe i eksperckie z zakresu dziedzictwa, kultury i edukacji.

Jury Nagród doceniło powstałe w ten sposób „ramy jakościowe pomagające zachować równowagę podczas organizowania mega-eventów w miastach dziedzictwa” oraz fakt, że „projekt promuje dialog i innowacje w sferze europejskiego dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do planowania urbanistycznego, angażując środowisko akademickie, podmioty kultury, lokalnych liderów, przedsiębiorstwa prywatne i społeczności w rozwiązywanie pojawiających się wyzwań w szybko zmieniających się kontekstach, z myślą o czasach post-pandemicznych”.

Uroczysta ceremonia przyznania Nagród odbędzie się 26 września w Pradze, podczas Europejskiego Szczytu Dziedzictwa Kulturowego 2022, realizowanego w ramach czeskiej prezydencji w Radzie UE.

Nagroda przyznana przez Komisję Europejską i organizację Europa Nostra pozwoli na szerszą promocję i wykorzystanie wyników projektu badawczego, szczególnie Karty mega-eventów w miastach dziedzictwa.

Więcej na temat projektu HOMEE

Przeczytaj Kartę mega-eventów w miastach dziedzictwa

Więcej na temat Nagród Europejskiego Dziedzictwa

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego