Międzyuczelniane Granty Badawcze – wyniki konkursu

Doniesienia naukowe
2022-04-25

Międzyuczelniane Granty Badawcze – wyniki konkursu

Decyzją Międzyuczelnianej Komisji Naukowej, w I edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat, finansowanie otrzyma pięć zespołów, spośród 30 złożonych wniosków. Wśród członków grup badawczych znajdują się reprezentanci naszej Uczelni.

Grant na realizację badania naukowego przyznano poniższym zespołom:

 

 1. Tytuł: Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w estymacji premii za ryzyko na globalnych rynkach akcji

Zespół w składzie:

dr hab. Adam Zaremba – UEP– Kierownik badania naukowego

prof. dr hab. Adam Szyszka – SGH

dr Aleksander Mercik – UEW

dr Przemysław Konieczka – SGH

dr Szymon Okoń – SGH

mgr Daniel Ciuprak – Szkoła Doktorska UEW

mgr Łukasz Kołodziejczyk – Szkoła Doktorska SGH

mgr Tomasz Kaczmarek – Szkoła Doktorska UEP

 

 1. Tytuł: Projektowanieinnowacyjnych produktów żywnościowych w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców

Zespół w składzie:

dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP – Kierownik badania naukowego

prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos – UEW

prof. dr hab. inż. Stanisław Popek – UEK

dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska – UEK

dr hab. Tomasz Sawoszczuk – UEK

dr hab. inż. Bogdan Pachołek – UEP

dr Agnieszka Piekara – UEW

dr inż. Sylwia Sady – UEP

 

 1. Tytuł: Zmiany otwartości gospodarek w dobie ogólnoświatowych kryzysów ekonomicznych oraz ich konsekwencje mezo- i makroekonomiczne

Zespół w składzie:

dr Marta Wajda-Lichy – UEK – Kierownik badania naukowego

dr hab. Jan Acedański – UEKat

dr hab. Marek A. Dąbrowski – UEK

dr hab. Łukasz Jabłoński – UEK

dr Anna Matysek-Jędrych – UEP

dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska – UEP

dr hab. Julia Włodarczyk – UEKat

mgr Martyna Bieleń – Szkoła Doktorska UEKat

 

 1. Tytuł: Sektor LendTech i zjawisko wykluczenia kredytowego w dobie zrównoważonych finansów – zależności, konsekwencje, rekomendacje

Zespół w składzie:

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP– Kierownik badania naukowego

dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW

dr Anna Warchlewska – UEP

mgr Filip Kliber – UEP

dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH

dr Łukasz Gębski – SGH

dr Ewa Cichowicz – SGH

mgr Jakub Kubiczek – Szkoła Doktorska UEKat

 

 1. Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw społecznych w warunkach gospodarki 4.0 – determinanty, znaczenie, wyzwania

Zespół w składzie:

dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP – Kierownik badania naukowego

dr hab. Izabella Steinerowska-Streb – UEKat

dr Norbert Laurisz – UEK

dr Agnieszka Pacut – UEK

dr Martyna Wronka-Pośpiech – UEKat

dr Agnieszka Żur – UEK

 

Lista rankingowa pozostałych projektów (kolejność według liczby uzyskanych punktów):

 1. Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rynków finansowych
 2. Znaczenie przywództwa w budowaniu odporności organizacyjnej. Perspektywa przedsiębiorstw sektora energetycznego
 3. Wykorzystanie uczenia maszynowego w zarządzaniu jakością usług hotelarskich
 4. Green Airports. Proekologiczne działania portów lotniczych w Europie - istota, uwarunkowania i znaczenie
 5. Wielowymiarowa analiza zróżnicowania krajów i regionów Unii Europejskiej w erze starzenia się populacji
 6. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju. Od indeksu ryzyka do oceny poziomu dojrzałości
 7. Alfabetyzacja i zachowania finansowe oraz odporność finansowa osób indywidualnych - analiza komparatywna wybranych krajów OECD
 8. Regionalna integracja gospodarcza w Afryce i Azji. W poszukiwaniu nowego modelu integracji
 9. Model kompetencji przyszłości na potrzeby zrównoważonego rozwoju w gospodarce cyfrowej
 10. Ekoinnowacje a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Polsce
 11. Wizja Miasta 2030 – wyzwania i rekomendacje dla polityki rozwoju miast w Polsce
 12. Renty dożywotnie w zabezpieczeniu ekonomicznym starości
 13. Efektywność świadczenia usługi rehabilitacji pocovidowej w sanatoriach jako przejaw odporności organizacji ochrony zdrowia
 14. Popyt na zrównoważone budownictwo mieszkaniowe- determinanty skłonności do zapłaty za zielone charakterystyki nieruchomości
 15. Odporność gospodarek regionalnych na szoki wywołane pandemią COVID-19 z perspektywy Polski
 16. Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych a zmiany w użytkowaniu przestrzeni miast
 17. Ekologizacja systemów podatkowych w krajach OECD – analiza wielodyscyplinarna i wieloperspektywiczna
 18. Jakimi konsumentami energii są młodzi dorośli Polacy? Jakościowe i ilościowe badania postaw studentów uczelni ekonomicznych
 19. Tworzenie i dystrybucja wartości dodanej w branży przetwórstwa owoców na przykładzie producentów wina i cydru w Polsce
 20. Modelowanie ryzyka systemowego z uwzględnieniem wpływu czynników ESG
 21. Wpływ cech osobowości na postrzeganie barier we wdrażaniu innowacji cyfrowych
 22. Strategie ESG (Enviromental, Social, Governance) w polskim sektorze bankowym w kontekście skutków pandemii COVID-19 i transformacji technologicznej sektora
 23. Ewolucja rachunkowości w kontekście teorii, praktyki i dydaktyki w warunkach pracy zdalnej z perspektywy pokoleń X, Y, Z
 24. Doskonalenie metod i narzędzi identyfikacji i porównywania informacji niefinansowych oraz ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa
 25. Zielona Przedsiębiorczość i zrównoważona konsumpcja pokolenia Z w realizacji zrównoważonego rozwoju

Grafika informacyjna

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego