Monografia Artura Hołdy bestsellerem w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym

Doniesienia naukowe
2021-06-25

Monografia Artura Hołdy bestsellerem w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym

Miło nam poinformować, że monografia „Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna” dr. hab. Artura Hołdy, prof. UEK z Katedry Rachunkowości, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uzyskała status bestsellera Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

Publikacja została dofinansowana ze środków rezerwy na monografie przyznanej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości na 2020 rok.

Jak powiedział prof. Artur Hołda – autor publikacji – w rozmowie z Redakcją Strony Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – uzyskanie statusu bestsellera w tak krótkim czasie, w prestiżowym wydawnictwie PWE, jest dla niego dużym wyróżnieniem.

Nie ukrywam, że liczyłem na zainteresowanie szerokiego grona, nie tylko naukowców, ale i praktyków. Ostatecznie tak się stało. Wyróżnienie jest o tyle szczególne, że publikacja dotyczy bezpośrednio rachunkowości, która dotąd nie uzyskała statusu odrębnej dyscypliny naukowej, o co zabiegam od dawna.

Tematyka jest „rozwojowa”, nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej. Wciąż także pozostaje w centrum zainteresowań naukowych wielu ośrodków. Zresztą, zaawansowane badania związane z tym tematem, prowadzone zarówno w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, jak i Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, są mocną stroną naszego krakowskiego ośrodka. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stanowi obecnie ważny ośrodek badań w tym zakresie. Co istotne – nie tylko o zasięgu krajowym – podkreślił autor.

Pytany o to, z czego może wynikać tak duża popularność tej publikacji, prof. Hołda zwrócił uwagę na jej uniwersalny charakter.

Popularność jest pojęciem względnym we współczesnym świecie, ale mogę przypuszczać, że publikacja jest doceniana zarówno za walory „czysto” naukowe, jak i pragmatyczność analizy. Nie dotyczy ona wybranych przedsiębiorstw czy regionów, a ma charakter uniwersalny. Co więcej, we współczesnym, labilnym świecie, wiedza w tym zakresie powinna z całą pewnością być udziałem ekonomistów, niezależnie od specjalizacji.

– Jak podkreślił autor – celem rozważań prowadzonych w książce jest przedstawienie istoty systemu rachunkowości oraz usystematyzowanie i ekstrapolacja wiedzy na temat różnic między rachunkowością kreatywną a oszustwem księgowym. W ramach prowadzonych analiz oraz krytycznego przeglądu literatury, w monografii dokonano klasyfikacji przestępstw gospodarczych, ze szczegółowym określeniem skali, częstotliwości występowania i skutków gospodarczych fałszowania danych sprawozdawczych.

Przedstawiono również wybrane techniki manipulacji i oszustw, a także metody i modele ich wykrywania m.in.: technikę czerwonych flag, model Benforda oraz model Beneisha, którego skuteczność w polskich realiach gospodarczych zweryfikowano na próbie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Tematyka dotycząca kryteriów demarkacji rachunkowości kreatywnej – i pojęć pokrewnych – od oszustw księgowych, sama w sobie jest intrygująca. Informacje uzyskane w ramach badań, zdaniem profesjonalistów, jasno rozstrzygają możliwość separowalności głównych pojęć, to znaczy rachunkowość kreatywna nie powinna być traktowana jako tożsama z pojęciem oszustwa księgowego. Ciekawe ustalenia niesie także rozumienie tych pojęć w różnych językach świata – zaznaczył autor.

Współcześnie, w erze „punktozy” efektów oceny poszczególnych ośrodków naukowych, syntetyzacja badań naukowych i aplikacyjnych może być postrzegana jako mało atrakcyjna. Jednak w mojej ocenie, nauka stanowiąca adekwatny opis rzeczywistości, zarówno w zakresie języka i metody, powinna zawierać również pierwiastek utylitarny– dodaje prof. Artur Hołda.

Publikacja prezentuje także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie księgowych i biegłych rewidentów,
w ramach których sprawdzono, jak rozumiane jest pojęcie kreatywnej rachunkowości oraz zaprezentowano skalę dokonywanych manipulacji finansowo-księgowych w polskim i międzynarodowym kontekście.

Monografia „Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna” dostępna jest TUTAJ.

***

dr hab. Artur Hołda, prof. UEK

Artur Hołda, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 200 opracowań z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM i audytor II stopnia PIKW. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz posiada doświadczenie w organach nadzorczych spółek w tym notowanych na GPW. Poza stopniem doktora nauk ekonomicznych może pochwalić się doktoratem z fizyki na UJ.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego