Godło Polski

Monografia dr Katarzyny Stabryły-Chudzio

Doniesienia naukowe
2022-12-22

Monografia dr Katarzyny Stabryły-Chudzio

W listopadzie br. ukazała się monografia dr Katarzyny Stabryły-Chudzio z Katedry Finansów i Polityki Finansowej UEK pt. "Kształtowanie europejskiej wartości dodanej w kontekście ponadnarodowych dóbr publicznych".

W niniejszej publikacji, wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, przedstawiono zjawisko europejskiej wartości dodanej wybranych działań finansowanych z budżetu UE. Należy zauważyć, że pojęcie europejskiej wartości dodanej stanowi kluczowe zagadnienie z punktu widzenia członkostwa w Unii Europejskiej. W efekcie temat, który nie traci na aktualności pojawia się zazwyczaj w szerszym zakresie w aspekcie akcesji nowych członków, tworzenia wieloletnich ram finansowych na kolejne lata, czy w obliczu kryzysów społeczno-gospodarczych, jakie dotykają poszczególne państwa, Unię jako organizację, czy też występują w skali globalnej.

Ze względu na trudności pomiarowe europejska wartość dodana zostaje poddana wielu analizom z różnych punktów widzenia i przy użyciu różnorodnych metod badawczych, dlatego wyniki badań są trudne do porównania. W ostatnim dziesięcioleciu naukowcy zatrudnieni przez instytucje unijne, głównie Parlament Europejski, odwrócili podejście do kwestii wartości dodanej UE stosując pojęcie „kosztu braku Europy” (cost of non-Europe), co stanowi interesującą alternatywę do dotychczasowych badań i każe postawić pytanie, jak wyglądałyby gospodarki i społeczeństwa państw członkowskich UE, gdyby nie należały do tej organizacji.

W wielu pozycjach literaturowych pojawia się kwestia oceny ilościowej i jakościowej polityki spójności i jej wpływu na wybrane regiony Unii Europejskiej, ale kontekst dóbr publicznych w przestrzeni ponadnarodowej i europejskiej wartości dodanej stanowi jedynie wycinek prowadzonych rozważań. W dorobku zagranicznym problem ponadarowych dóbr publicznych został szeroko opisany, jednak niewiele wspomina się o dobrach publicznych w kontekście Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, a pojęcie europejskiej wartości dodanej jest opisywane głównie pod względem jakościowym.

Autorka publikacji podjęła próbę zbadania, czy budżet Unii Europejskiej stwarza dogodne warunki dla integracji społeczno-gospodarczej z punktu widzenia europejskiej wartości dodanej i jakie są tego skutki dla państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Monografia polecana jest naukowcom, dydaktykom, słuchaczom studiów z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji i prawa międzynarodowego, przedstawicielom instytucji sektora publicznego oraz analitykom bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Szczegółowe informacje o publikacji można znaleźć TUTAJ.

Okładka publikacji dr Katarzyny Stabryły-Chudzio pt. "Kształtowanie europejskiej wartości dodanej w kontekście ponadnarodowych dóbr publicznych"

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego