Monografia dr Magdaleny Adamczyk-Kowalczuk „Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”

Doniesienia naukowe
2022-10-06

Monografia dr Magdaleny Adamczyk-Kowalczuk „Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”

W publikacji poruszone zostały kwestie tłumaczące obraz działalności społeczno-gospodarczej człowieka i stanowiące konfrontację klasycznych finansów z podejściem psychologicznym, dotyczącym podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Proponowana w ramach klasycznych finansów koncepcja homo oeconomicusprzypisywała ludziom racjonalność, stałość preferencji, nieograniczony dostęp do informacji i umiejętność poprawnej kalkulacji prawdopodobieństwa zdarzeń. Deskryptywne podejście finansów behawioralnych bazuje na obserwacji rzeczywistych zachowań ludzkich i dąży do wyjaśnienia ich psychologicznych podstaw. Poznanie mechanizmów psychologicznych, mających wpływ na proces przetwarzania informacji, a w efekcie na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, umożliwia zwrócenie uwagi na zagrożenia związane między innymi z manipulacją informacyjną, która w dzisiejszych czasach jest zjawiskiem powszechnym. Przeprowadzone badania pozwoliły na weryfikację uniwersalności teorii perspektywy i wynikających z niej inklinacji behawioralnych. Grupę badawczą stanowią inwestorzy polskiego rynku kapitałowego o różnym poziomie profesjonalizmu.

Monografia ukazała się Nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego i uzyskała wiele przychylnych recenzji. Poniżej cytujemy wybrane z nich.

„Zaproponowane problemy badawcze i dostarczone wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły rozszerzyć zakres wiedzy na temat mechanizmów decyzyjnych w procesach inwestycji finansowych i ich uwarunkowań” - dr hab. M. Kicia.

„Bez wątpienia jest to specjalistyczny problem badawczy, który jako wysublimowany element ekonomii i finansów, dotyka realnych i zarazem ważnych kwestii, w wymiarze gospodarczym i społecznym” - dr hab. M. Czerwonka, prof. SGH.

Magdalena Adamczyk-Kowalczuk – doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Z wykształcenia psycholog i ekonomistka, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i finansami behawioralnymi. W badaniach koncentruje się na psychologicznych czynnikach, mających wpływ na podejmowanie decyzji ekonomicznych.

Okładka monografii dr Magdaleny Adamczyk-Kowalczuk „Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego