Godło Polski

Monografia o Krakowie i problemach transformacji miast Europy Środkowej

Doniesienia naukowe
2022-10-28

Monografia o Krakowie i problemach transformacji miast Europy Środkowej

W połowie października br. nakładem Wydawnictwa Routledge ukazała się monografia pt. „Urban Change in Central Europe: The Case of Kraków” pod redakcją profesora Jacka Purchli.

Zmiany, jakie zaszły w miastach Europy Środkowej po 1989 roku, zasługują na kompleksową, interdyscyplinarną analizę, która oferuje głęboki wgląd w specyfikę i charakter przemian zachodzących w tym regionie. Niniejsza książka prezentuje wielowymiarowe i interdyscyplinarne studium przypadku Krakowa, skupiając się na zmianach zachodzących w Europie Środkowej w ciągu ostatnich trzech dekad.

Autorzy odpowiadają na pytanie, jak niegdyś zaniedbane miasto Kraków przekształciło się w kwitnącą, globalną destynację turystyczną, atrakcyjny rynek inwestycyjny i europejskiego lidera usług wspólnych. Analizują polityczny, społeczno-ekonomiczny, kulturowy i architektoniczny rozwój miasta na tle zachodzących procesów transformacji politycznej i gospodarczej po 1989 roku. Publikacja porusza kwestie integracji europejskiej i globalizacji. Twórcy przedstawiają obraz ewolucji w myśleniu o zasobach rozwojowych miasta, uwzględniających to, co jest szeroko rozumiane jako kultura i dziedzictwo. Podczas gdy poprzednie badania oferowały jedynie jednowymiarowy wgląd w te zjawiska, książka ta podkreśla specyficzne cechy transformacji i identyfikuje wyzwania typowe dla wielu miast w Czechach, Słowacji, Polsce i na Węgrzech po upadku komunizmu.

Publikacja będzie cenną lekturą dla pracowników naukowych, badaczy oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich z zakresu geografii ekonomicznej, studiów miejskich, zarządzania publicznego, politologii, socjologii, zarządzania kulturą i dziedzictwem oraz historii najnowszej. Zaciekawić może także osoby zainteresowane problematyką Europy Środkowej i problematyką transformacji.

Okładka monografii „Urban Change in Central Europe: The Case of Kraków”

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego