Godło Polski

Najnowsze wysoko punktowane publikacje pracowników UEK

Doniesienia naukowe
2023-03-10

Najnowsze wysoko punktowane publikacje pracowników UEK

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zestawienie ostatnio wydanych, wysoko punktowalnych artykułów oraz monografii autorstwa pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ARTYKUŁY:

Matusiewicz Maria; MOŻDŻEŃ Michał - 200.00; Paprocki Wojciech
Matusiewicz M., Możdżeń M., Paprocki W., (2023), Physical Internet in Passenger Air Transport to Decrease Emissions - a Concept, "Sustainable Materials and Technologies", vol. 36, s. 1-19; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214993723000246?via%3Dihub

NOWICKI Paweł - 140.00; ĆWIKLICKI Marek - 140.00; KAFEL Piotr - 140.00; NIEZGODA Janusz - 140.00; WOJNAROWSKA Magdalena - 140.00
Nowicki P., Ćwiklicki M., Kafel P., Niezgoda J., Wojnarowska M., (2023), The Circular Economy and its Benefits for Pro-environmental Companies, "Business Strategy and the Environment", s. 1-16; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.3382

Pełka Grzegorz; Jach-Nocoń Marta; PAPROCKI Marcin - 140.00; JACHIMOWSKI Artur - 140.00; Luboń Wojciech; Nocoń Adam; WYGODA Mateusz - 140.00; WYCZESANY Paweł - 140.00; Pachytel Przemysław; Mirowski Piotr
Pełka G., Jach-Nocoń M., Paprocki M., Jachimowski A., Luboń W., Nocoń A., Wygoda M., Wyczesany P., Pachytel P., Mirowski P., (2023), Comparison of Emissions and Efficiency of Two Types of Burners When Burning Wood Pellets from Different Suppliers, "Energies", vol. 16, iss. 4, s. 1-18; https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1695

Sadowska Beata; WÓJCIK-JURKIEWICZ Magdalena - 140.00; Zimon Grzegorz; Lulek Adam; Stępnicka Nina; Walasek Robert
Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., Zimon G., Lulek A., Stępnicka N., Walasek R., (2023), The Business Model in Energy Sector Reporting - a Case Study from Poland : a Pilot Study, "Energies", vol. 16, iss. 4, s. 1-18; https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1955

 

MONOGRAFIE:

BUŁA Piotr - 300.00; NIEDZIELSKI Bartosz - 300.00
Buła P., Niedzielski B., (2023), The Logistics Audit: Methods, Organization, and Practice, London ; New York : Routledge, 151 s.

KARAŚ Piotr - 120.00
Karaś P., (2022), Geld in modernen Sozialenzykliken, Wien : LIT, 190 s.

ADAMCZYK-KOWALCZUK Magdalena - 120.00
Adamczyk-Kowalczuk M., (2022), Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 182 s.

BODA Michał - 120.00
Boda M., (2022), Determinanty stabilności i ryzyka na europejskim rynku kredytów mieszkaniowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 146 s.

BUŁA Piotr - 120.00; NIEDZIELSKI Bartosz - 120.00
Buła P., Niedzielski B., (2022), Audyt logistyczny: metodyka, organizacja, praktyka, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 174 s.

CHLIPAŁA Paweł - 120.00; ŻBIKOWSKA Agnieszka - 120.00
Chlipała P., Żbikowska A., (2022), Konsumpcja w czasach pandemii: jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów?, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 170 s.

CYCOŃ Maciej - 120.00; FILICZKOWSKA Joanna - 120.00; JEDYNAK Tomasz - 120.00
Cycoń M., Filiczkowska J., Jedynak T., (2022), Pracownicze plany kapitałowe jako element systemu emerytalnego w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 158 s.

CZERNIAK Jacek - 120.00
Czerniak J., (2022), Jakość i recykling alkalicznych ogniw pierwotnych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 273), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 196 s.

ĆWIEK Małgorzata - 120.00; ULMAN Paweł - 120.00; WAŁĘGA Agnieszka - 120.00
Ćwiek M., Ulman P., Wałęga A., (2022), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 134 s.

DANEL Łukasz - 120.00
Danel Ł., (2022), Zrozumieć Brexit: przyczyny wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 197 s.

DUDA Jacek - 120.00
Duda J., (2022), Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 120 s.

ESKA-MIKOŁAJEWSKA Justyna - 120.00
Eska-Mikołajewska J., (2022), Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 

FAMIELEC Józefa - 120.00; KOŻUCH Małgorzata - 120.00; WĄSOWICZ Krzysztof - 120.00
Famielec J., Kożuch M., Wąsowicz K., (2023), Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 156 s.

FIRSZT Dariusz - 120.00; JABŁOŃSKI Łukasz - 120.00
Firszt D., Jabłoński Ł., (2022), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 159 s.

Gorazda Marcin; KWARCIŃSKI Tomasz - 120.00
Gorazda M., Kwarciński T., (2022), Między dobrobytem a szczęściem: eseje z filozofii ekonomii, Wyd. 2Kraków : Copernicus Center Press, 302 s.

GRABOWSKA-KACZMARCZYK Ewa - 120.00; Hyży Maciej Leszek; Jędruczyk Elżbieta; Obrzeżgiewicz Dawid
Grabowska-Kaczmarczyk E., Hyży M., Jędruczyk E., Obrzeżgiewicz D., (2022), Problemy rachunkowości w dobie pandemii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 236 s.

GRÓDEK-SZOSTAK Zofia - 120.00
Gródek-Szostak Z., (2023), Upowszechnianie transferu technologii w sieci innowacji, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 188 s.

ILBA Mateusz - 120.00
Ilba M., (2022), Energetyka słoneczna: nasłonecznienie i praktyczna efektywność mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, Warszawa : CeDeWu, 126 s. 

JABŁOŃSKI Łukasz - 120.00; DĄBROWSKI Marek A. - 120.00; KAWA Paweł - 120.00; WOJTYNA Andrzej - 120.00
Jabłoński Ł., Dąbrowski M., Kawa P., Wojtyna A., (2022), Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19, Warszawa : CeDeWu, 132 s.

JAKI Andrzej - 120.00; KRUK Sylwia - 120.00
Jaki A., Kruk S., (2022), Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Warszawa : CeDeWu, 176 s.

JEDYNAK Tomasz - 120.00
Jedynak T., (2022), Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na emeryturę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 312 s.

LISIAKIEWICZ Rafał - 120.00
Lisiakiewicz R., (2022), Asymetryczna współzależność: relacje handlowe Rosji z Polska na tle czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 433 s.

LITYŃSKI Piotr - 120.00
Lityński P., (2022), Mechanizmy finansowe zjawiska urban sprawl: perspektywa gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 177 s.

MAŚLANKA Tomasz - 120.00; MAZUR-MAŚLANKA Iwona - 120.00
Maślanka T., Mazur-Maślanka I., (2022), Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 224 s.

MROCZEK Arkadiusz - 120.00
Mroczek A., (2022), Współczesne dyskusje o rozwoju miast - w kierunku procesów metropolizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 148 s.

Murzyn-Kupisz Monika - 120.00; HOŁUJ Dominika - 120.00; Działek Jarosław
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., (2022), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim, Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 160 s.

PACUT Agnieszka - 120.00
Pacut A., (2022), Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 182 s.

PALIWODA-MATIOLAŃSKA Adriana - 120.00
Paliwoda-Matiolańska A., (2022), Decorum: instytucjonalizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży paliwowo-energetycznej - perspektywa komunikacyjna, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 272), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 241 s.

PĘDZIWIATR Konrad - 120.00; BRZOZOWSKI Jan - 120.00; WIKTOR-MACH Dobrosława - 120.00; STONAWSKI Marcin - 120.00; Treszczyńska Patrycja - 120.00; KACZOROWSKI Karol - 120.00
Pędziwiatr K., Brzozowski J., Wiktor-Mach D., Stonawski M., Trzeszczyńska P., Kaczorowski K., (2022), Migracje i COVID-19: przemiany wielokulturowego Krakowa, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 297 s.

PIASECKI Andrzej - 120.00
Piasecki A., (2022), Kryzysy Polski współczesnej 1990-2022, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 314 s.

PLICHTA Jarosław - 120.00; SAGAN Adam - 120.00; PLICHTA Grażyna - 120.00
Plichta J., Sagan A., Plichta G., (2022), Szoki egzogeniczne a kształtowanie relacji na rynku B2C z perspektywy struktury wartości konsumentów, Kraków : Wydawnictwo Attyka, 105 s.

POGORZELSKI Oskar - 120.00
Pogorzelski O., (2022), Dwuelementowe struktury normatywne w prawie, Kraków : Księgarnia Akademicka, 247 s.

RENKAS Jurij - 120.00
Renkas J., (2022), Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę, Warszawa : Difin, 220 s.

SOŁTYK Piotr - 120.00
Sołtyk P., (2022), Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 300 s.

STABRYŁA-CHUDZIO Katarzyna - 120.00
Stabryła-Chudzio K., (2022), Kształtowanie europejskiej wartości dodanej w kontekście ponadnarodowych dóbr publicznych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 224 s.

SZROMNIK Andrzej - 120.00
Szromnik A., (2022), Marketing dziedzictwa kulturowego: obiekt zabytkowy na rynku, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 187 s.

TUREK-RADWAN Monika - 120.00
Turek-Radwan M., (2022), Model oceny gospodarki finansowej gminy, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 202 s.

UBALA Sebastian - 120.00
Kubala S., (2022), Wpływ globalizacji i Wspólnej Polityki Rolnej na zróżnicowanie cen na rynkach surowców rolnych w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 256 s.

WAJDA-LICHY Marta - 120.00; JANUS Jakub - 120.00; MUCHA Krystian - 120.00; SORDYL Marta - 120.00
Wajda-Lichy M., Janus J., Mucha K., Sordyl M., (2022), Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu, 151 s.

Wiśniewski Piotr; BAJAK Maria - 120.00; Chodziński Maciej; Guzikowska Patrycja
Wiśniewski P., Bajak M., Chodziński M., Guzikowska P., (2022), Wybrane problemy Gospodarki 4.0, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 157 s. 

Witkowska Marta; KABAT-RUDNICKA Danuta - 120.00; Potorski Radosław; Boiret Karolina
Witkowska M., Kabat-Rudnicka D., Potorski R., Boiret K., (2022), Problemy i wyzwania stojące przed Unią Europejską, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 78 s.

ŻMIJA Katarzyna - 120.00
Żmija K., (2022), Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w świetle rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa : Difin, 408 s.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego