Naukowcy UEK badają skutki czwartej rewolucji przemysłowej

Doniesienia naukowe
2019-06-06
lubie to symbol 1 udostepnij symbol 1

Naukowcy UEK badają skutki czwartej rewolucji przemysłowej

Rozwój czwartej rewolucji przemysłowej oraz jego konsekwencje stanowią jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań dla świata nauki. W ostatnich latach obserwujemy coraz silniejsze oddziaływanie nowych technologii na funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego.

Wyznaczniki nowego trendu


Głównym wyznacznikiem przemian następujących w ramach najnowszego trendu jest integracja systemów oraz tworzenie rozbudowanych sieci. Jednocześnie mamy do czynienia z przenikaniem się świata fizycznego z wirtualnym w dynamicznie rozbudowywanych systemach cyberfizycznych, w których zarówno ludzie, jak i maszyny integrują się za pośrednictwem Internetu oraz innych technologii informacyjnych. W rezultacie możliwa jest szybka komunikacja w czasie rzeczywistym, co przekłada się bezpośrednio na optymalizację procesów.
Zastosowanie inteligentnych systemów produkcji pozwala na automatyzację i usprawnienie całego procesu produkcji – od etapu zaopatrzenia po transport gotowych produktów. Jednocześnie tworzą się łańcuchy wartości pozwalające na wymianę danych na poziomie międzyorganizacyjnym z uwzględnieniem interesariuszy (m.in. dostawców i klientów).

Rola nauk ekonomicznych

Niebagatelną rolę w procesie rozpoznawania i pojmowania mechanizmów oraz skutków czwartej rewolucji przemysłowej odgrywają nauki ekonomiczne. Wyzwania teoretyczne i aplikacyjne ogniskują się wokół wpływu, jaki rewolucja 4.0 wywiera na przedsiębiorstwa, rynek pracy i mechanizmy koordynacyjne. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Hausner.

Badania naukowe zostały zaplanowane wokół 9 problemów węzłowych:
Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach w czwartej rewolucji przemysłowej – lider naukowy: dr Mariusz Sołtysik,
Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania – lider naukowy: prof. UEK dr hab. Paweł Lula,
Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych – lider naukowy: dr Małgorzata Snarska,
Zarządzanie produktem – lider naukowy: dr inż. Magdalena Wojnarowska,
Nowe relacje przemysłowe – lider naukowy: dr Maria Urbaniec,
Zasoby rozwojowe nowej gospodarki – lider naukowy: dr Małgorzata Kosała,
Polityka regulacyjna – lider naukowy: prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica,
Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi – lider naukowy: dr Michał Możdżeń,
Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych – lider naukowy: prof. UEK dr hab. Maria Płonka.


Zapraszamy na stronę internetową projektu, która będzie służyła jako zintegrowana platforma wiedzy, łącząca repozytorium opublikowanych tekstów, working papers, materiałów badawczych oraz tekstów popularnonaukowych, wyjaśniających kwestie związane ze społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami rewolucji 4.0.
-------
Projekt pt. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” został wybrany do uzyskania wsparcia w ramach ministerialnego programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, stworzonego dla wyróżniających się w regionie uczelni. 
Dzięki wsparciu w wysokości 11 897 131, 40 zł nasza Uczelnia będzie realizować działania służące jej intensywnemu rozwojowi. Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, a na kierownika projektu MNiSW zaaprobowało prof. dra hab. Jerzego Hausnera

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.