Godło Polski

Naukowcy z Katedry Turystyki UEK zbadają kapitał intelektualny krakowskiego środowiska akademickiego

Doniesienia naukowe
2022-11-24

Naukowcy z Katedry Turystyki UEK zbadają kapitał intelektualny krakowskiego środowiska akademickiego

„Badanie potencjału intelektualnego krakowskiego ośrodka naukowo-akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem przyciągania do Krakowa krajowych i międzynarodowych wydarzeń konferencyjno-kongresowych” jest nowym projektem badawczym, realizowanym przez zespół naukowców z Katedry Turystyki.

Idea projektu zaprezentowana została 22 listopada 2022 r. podczas kongresu „Open Eyes Econommy Summit”. To pionierskie przedsięwzięcie, które pozwoli na ocenę potencjału intelektualnego krakowskich jednostek naukowo-badawczych i wyłonienie liderów intelektualnych mających wpływ na przyciąganie do Krakowa prestiżowych wydarzeń konferencyjno-kongresowych i artystycznych.

Obecnie realizowana jest pilotażowa wersja badań w pięciu uczelniach publicznych o profilu akademickim i w jednej niepublicznej. Badania przeprowadzane są w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Akademii Rolniczej, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych oraz Krakowskiej Akademii.

Projekt opracowuje zespół badawczy w składzie: dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK, dr hab. Krzysztof Borodako, prof. UEK, dr Michał Rudnicki oraz dr Katarzyna Klimek (kierownik Zespołu badawczego).

Przeprowadzane badania wpisują się w założenia zrównoważonej polityki turystycznej Krakowa na lata 2021-2028, w zakresie wsparcia rozwoju przemysłu spotkań (MICE) oraz Strategii Rozwoju Krakowa: „Tu chcę żyć Kraków 2030”.

Rozwój segmentu konferencyjno-kongresowego oraz całej szeroko rozumianej branży spotkań stwarza bowiem szansę na zmianę modelu rozwoju turystyki w Krakowie. Dotyczy to przede wszystkim przejścia z hipertroficznego (nadmiernego i nie w pełni kontrolowanego) rozwoju turystyki, który występował w mieście przed pandemią, na model turystyki zrównoważonej, w której możliwy jest konsensus między różnymi grupami interesów oraz ochrona istniejących zasobów przez efektywniejsze gospodarowanie nimi.

Projekt badaczy jest efektem współpracy środowiska naukowego, krakowskiej branży spotkań oraz Urzędu Miasta Krakowa, który zdecydował się sfinansować pierwsze w Polsce badania dotyczące wykorzystania potencjału liderów intelektualnych do rozwoju branży spotkań.

– Z uwagi na konieczność odbudowania biznesowego ruchu przyjazdowego oraz wzmocnienia marki Krakowa na arenie międzynarodowej, chcielibyśmy w przyszłym roku zaprosić do wzięcia udziału w projekcie kolejne pięć uczelni publicznych oraz chętne podmioty niepubliczne, które jeszcze nie przystąpiły do naszego badania. Wiedząc ilu mamy liderów, będziemy mogli podzielić się tą wiedzą z branżą spotkań, aby przywódcy intelektualni stali się ambasadorami naszego miasta na arenie międzynarodowej i przyczyniali się do coraz większej rozpoznawalności Krakowa – zachęcają członkowie Zespołu badawczego projektu z Katedry Turystyki UEK.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego