Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Doniesienia naukowe
2020-11-09

Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W lipcu 2020 r., nakładem Wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia “Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”, autorstwa prof. Mateusza Pipienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Sylwii Roszkowskiej z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorzy podejmują w niej jedno z ważniejszych współczesnych zagadnień empirycznej makroekonomii. Książka przedstawia kurs zaawansowanych, ale intuicyjnie łatwych w rozumieniu narzędzi przestrzennej lub czasowej dezagregacji podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Dodatkowo zawiera opracowane i opisane metody oceny niepewności statystycznej, związanej z praktycznym zastosowaniem omawianych metod w dezagregacji.

Wraz ze współautorką, prof. Sylwią Roszkowską z Uniwersytetu Łódzkiego, mamy świadomość części problemów współczesnej makroekonomii, spośród których problematyka heterogeniczności (podmiotów, zjawisk, oddziaływań) wydaje się ważna. Świat zjawisk i relacji gospodarczych staje się coraz bardziej zróżnicowany. Badania nad stopniem tego zróżnicowania wymagają właściwych narzędzi i - co ważniejsze - odpowiednich zestawów danych. Monografia przedstawia pewne propozycje w tym zakresie – tłumaczy prof. Mateusz Pipień.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której zróżnicowanie regionalne danej gospodarki czy kraju jest na tyle duże, że prowadzona polityka pieniężna lub fiskalna może odnieść inny skutek w każdym z regionów. Na przykład wzrost stawki VAT zostanie inaczej odebrany przez przedsiębiorców w Warszawie, a inaczej na Podkarpaciu – mówi współautor monografii, pytany o wpływ opisanych w publikacji narzędzi na gospodarkę.

Aby zbadać te skutki i pozyskać informacje o sile zróżnicowania, potrzebne są dane i metody. Dostępne bazy danych są ubogie, a metody trochę zapomniane. W monografii dostarczamy zarówno danych regionalnych koniecznych do analiz, ale przede wszystkim metod statystycznych ich pozyskania lub szacowania – dodaje.

Zawarte w monografii informacje mogą być przydatne dla wielu specjalistów – jak np. analitycy, decydenci rządowi, badacze czy specjaliści z różnych dziedzin ekonomii.

Jak podkreśla prof. Pipień – wszyscy oni potrzebują danych.

Ta potrzeba precyzyjnej informacji, bogatych i wiarygodnych baz danych wydaje się najważniejszą cechą współczesnego życia gospodarczego i polityki gospodarczej. Monografia dostarcza metod pozyskania informacji o zróżnicowaniu regionalnym koniunktury, wzrostu gospodarczego, kondycji sektorów. Każdy kto podejmuje decyzję istotną dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych powinien mieć zapewniony dostęp do danych, umożliwiających ocenę skutków tych decyzji zarówno w skali całej gospodarki, jak i szczególnie jej regionów – zauważa autor monografii.

Prof. Mateusz Pipień ma nadzieję, że po publikacje sięgną także studenci.

Lektura może będzie stanowić inspirację do przeprowadzenia ciekawych analiz. Być może ich badania będą miały istotny wpływ na współczesną makroekonomię. Monografia, w naszej ocenie, znajdzie też czytelników w środowiskach naukowych - wśród badaczy zajmujących się analizami regionalnymi a także sprawozdawczością statystyczną dotyczącą małych obszarów. Ekonomista empiryk znajdzie opis trochę zapomnianego w dzisiejszych czasach modelu ekonometrycznego, czyli systemu regresji pozornie niezależnych. Być może zastosuje to narzędzie, opracowane w latach 60-tych XX wieku przez Arnolda Zellnera do własnych analiz przekrojowo-czasowych – podkreśla autor.

Zgodnie z wykazem wydawnictw MNiSW, za monografię opublikowaną w Wydawnictwie Routledge autor otrzymał maksymalną liczbę punktów - 300.

****************************

Dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, w latach 2009-2009 doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego w latach 2009-2010, członek Monetary Policy Committee Europejskiego Banku Centralnego w latach 2009-2010, doradca ekonomiczny w NBP w latach 2010-2014, naczelnik Wydziału Badań Makroostrożnościowych NBP, Associate Editor w czasopiśmie „Computational Statistics”, redaktor naczelny „Folia Oeconomica Cracoviensia”, członek Kolegium Redakcyjnego „Wiadomości Statystycznych”, członek Editorial Advisory Board czasopisma „Journal of Banking and Financial Economics”, członek The Econometric Society, członek Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Zdjęcie przedstawia monografię "Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności miesiąc temu

28 października 2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, informujemy, iż decyzją JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, środa, 28 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Aktualności 6 miesięcy temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności Ponad rok temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 6 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 2 miesiące temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Życie akademickie miesiąc temu

Nasza absolwentka laureatką Project Master 2020!

30 października 2020 roku Kapituła Konkursu Project Master wyłoniła zwycięzców w konkursie Project Master 2020. Wśród laureatów znalazła się absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności Ponad rok temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności miesiąc temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności miesiąc temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 25 dni temu

Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W lipcu 2020 r., nakładem Wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia “Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”, autorstwa prof. Mateusza Pipienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Sylwii Roszkowskiej z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Rekrutacja do programu UEK-CIMA

CIMA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się świata. Z dyplomem CIMA staniesz się cennym i niezastąpionym pracownikiem. Już teraz zarządzaj finansami i weź udział w rekrutacji do Programu CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt o akronimie AroLeather

Projekt badawczo-rozwojowy „Development of microbiologically active, user and environment friendly materials for the light industry” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 28 konkursu Inicjatywy CORNET. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych o działaniu antymikrobowym do struktury skóry i materiałów tekstylnych.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.