Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Doniesienia naukowe
2020-11-09

Nowa monografia dr. hab. Mateusza Pipienia, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W lipcu 2020 r., nakładem Wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia “Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”, autorstwa prof. Mateusza Pipienia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Sylwii Roszkowskiej z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorzy podejmują w niej jedno z ważniejszych współczesnych zagadnień empirycznej makroekonomii. Książka przedstawia kurs zaawansowanych, ale intuicyjnie łatwych w rozumieniu narzędzi przestrzennej lub czasowej dezagregacji podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Dodatkowo zawiera opracowane i opisane metody oceny niepewności statystycznej, związanej z praktycznym zastosowaniem omawianych metod w dezagregacji.

Wraz ze współautorką, prof. Sylwią Roszkowską z Uniwersytetu Łódzkiego, mamy świadomość części problemów współczesnej makroekonomii, spośród których problematyka heterogeniczności (podmiotów, zjawisk, oddziaływań) wydaje się ważna. Świat zjawisk i relacji gospodarczych staje się coraz bardziej zróżnicowany. Badania nad stopniem tego zróżnicowania wymagają właściwych narzędzi i - co ważniejsze - odpowiednich zestawów danych. Monografia przedstawia pewne propozycje w tym zakresie – tłumaczy prof. Mateusz Pipień.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której zróżnicowanie regionalne danej gospodarki czy kraju jest na tyle duże, że prowadzona polityka pieniężna lub fiskalna może odnieść inny skutek w każdym z regionów. Na przykład wzrost stawki VAT zostanie inaczej odebrany przez przedsiębiorców w Warszawie, a inaczej na Podkarpaciu – mówi współautor monografii, pytany o wpływ opisanych w publikacji narzędzi na gospodarkę.

Aby zbadać te skutki i pozyskać informacje o sile zróżnicowania, potrzebne są dane i metody. Dostępne bazy danych są ubogie, a metody trochę zapomniane. W monografii dostarczamy zarówno danych regionalnych koniecznych do analiz, ale przede wszystkim metod statystycznych ich pozyskania lub szacowania – dodaje.

Zawarte w monografii informacje mogą być przydatne dla wielu specjalistów – jak np. analitycy, decydenci rządowi, badacze czy specjaliści z różnych dziedzin ekonomii.

Jak podkreśla prof. Pipień – wszyscy oni potrzebują danych.

Ta potrzeba precyzyjnej informacji, bogatych i wiarygodnych baz danych wydaje się najważniejszą cechą współczesnego życia gospodarczego i polityki gospodarczej. Monografia dostarcza metod pozyskania informacji o zróżnicowaniu regionalnym koniunktury, wzrostu gospodarczego, kondycji sektorów. Każdy kto podejmuje decyzję istotną dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych powinien mieć zapewniony dostęp do danych, umożliwiających ocenę skutków tych decyzji zarówno w skali całej gospodarki, jak i szczególnie jej regionów – zauważa autor monografii.

Prof. Mateusz Pipień ma nadzieję, że po publikacje sięgną także studenci.

Lektura może będzie stanowić inspirację do przeprowadzenia ciekawych analiz. Być może ich badania będą miały istotny wpływ na współczesną makroekonomię. Monografia, w naszej ocenie, znajdzie też czytelników w środowiskach naukowych - wśród badaczy zajmujących się analizami regionalnymi a także sprawozdawczością statystyczną dotyczącą małych obszarów. Ekonomista empiryk znajdzie opis trochę zapomnianego w dzisiejszych czasach modelu ekonometrycznego, czyli systemu regresji pozornie niezależnych. Być może zastosuje to narzędzie, opracowane w latach 60-tych XX wieku przez Arnolda Zellnera do własnych analiz przekrojowo-czasowych – podkreśla autor.

Zgodnie z wykazem wydawnictw MNiSW, za monografię opublikowaną w Wydawnictwie Routledge autor otrzymał maksymalną liczbę punktów - 300.

****************************

Dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, w latach 2009-2009 doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego w latach 2009-2010, członek Monetary Policy Committee Europejskiego Banku Centralnego w latach 2009-2010, doradca ekonomiczny w NBP w latach 2010-2014, naczelnik Wydziału Badań Makroostrożnościowych NBP, Associate Editor w czasopiśmie „Computational Statistics”, redaktor naczelny „Folia Oeconomica Cracoviensia”, członek Kolegium Redakcyjnego „Wiadomości Statystycznych”, członek Editorial Advisory Board czasopisma „Journal of Banking and Financial Economics”, członek The Econometric Society, członek Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Zdjęcie przedstawia monografię "Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty. Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators”

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego