Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Doniesienia naukowe
2020-01-29
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Wskazanie przez nas rozległego tematu dotyczącego czwartej rewolucji przemysłowej miało na celu umożliwienie zaangażowania jak najszerszego grona pracowników UEK. Dzięki temu, w projekcie kierowanym przez prof. Jerzego Hausnera pracują badacze reprezentujący wszystkie kolegia naszego Uniwersytetu. Wniosek o grant, który był przygotowywany przez zespół koordynowany przez prof. Stanisława Mazura otrzymał najwyższe oceny ekspertów MNiSW. Docenili oni klarowną wizję rozwoju potencjału naukowego UEK.

I rzeczywiście – już w pierwszym roku projekt przyniósł znakomite efekty. Dzięki niemu:

  • opublikowaliśmy 14 artykułów w czasopismach z list JCR i Scopus,
  • zorganizowaliśmy 57 seminariów, w których wzięło udział ponad 1000 uczestników,
  • członkowie zespołów badawczych wystąpili na ponad 100 krajowych i zagranicznych konferencjach,
  • przyznaliśmy także 12 grantów dla badaczy niezwiązanych z żadnym ze stałych zespołów.

Przed nami kolejne 3 lata realizacji tego projektu, które również będą obfitowały w rezultaty. Do końca 2022 roku zamierzmy opublikować kolejne kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach z list JCR i Scopus (27 jest już na zaawansowanym etapie powstawania, a 29 w recenzjach) oraz wydać 10 monografii. Będziemy też przygotowywać ponad 250 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Planowane są także wizyty studyjne, seminaria oraz wnioski na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Ponadto w ramach drugiej tury przyznawania grantów zostanie otwarty konkurs na kolejne 12 projektów naukowych. Będzie on dostępny dla wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz dla doktorantów naszej Uczelni.

Widać więc wyraźnie, że Regionalna Inicjatywa Doskonałości stworzyła Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie wielką szansę, którą skutecznie wykorzystujemy. W oparciu o te działania prowadzimy też szereg działań promocyjnych, aby budować wizerunek UEK jako liczącego się ośrodka naukowego, który potrafi podejmować najbardziej aktualne problemy i opracowywać rozwiązania wykorzystując różne perspektywy badawcze.

Na zdjęciu od lewej: dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. UEK Stanisław Mazur, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego