Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Doniesienia naukowe
2020-01-29

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Wskazanie przez nas rozległego tematu dotyczącego czwartej rewolucji przemysłowej miało na celu umożliwienie zaangażowania jak najszerszego grona pracowników UEK. Dzięki temu, w projekcie kierowanym przez prof. Jerzego Hausnera pracują badacze reprezentujący wszystkie kolegia naszego Uniwersytetu. Wniosek o grant, który był przygotowywany przez zespół koordynowany przez prof. Stanisława Mazura otrzymał najwyższe oceny ekspertów MNiSW. Docenili oni klarowną wizję rozwoju potencjału naukowego UEK.

I rzeczywiście – już w pierwszym roku projekt przyniósł znakomite efekty. Dzięki niemu:

  • opublikowaliśmy 14 artykułów w czasopismach z list JCR i Scopus,
  • zorganizowaliśmy 57 seminariów, w których wzięło udział ponad 1000 uczestników,
  • członkowie zespołów badawczych wystąpili na ponad 100 krajowych i zagranicznych konferencjach,
  • przyznaliśmy także 12 grantów dla badaczy niezwiązanych z żadnym ze stałych zespołów.

Przed nami kolejne 3 lata realizacji tego projektu, które również będą obfitowały w rezultaty. Do końca 2022 roku zamierzmy opublikować kolejne kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach z list JCR i Scopus (27 jest już na zaawansowanym etapie powstawania, a 29 w recenzjach) oraz wydać 10 monografii. Będziemy też przygotowywać ponad 250 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Planowane są także wizyty studyjne, seminaria oraz wnioski na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Ponadto w ramach drugiej tury przyznawania grantów zostanie otwarty konkurs na kolejne 12 projektów naukowych. Będzie on dostępny dla wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz dla doktorantów naszej Uczelni.

Widać więc wyraźnie, że Regionalna Inicjatywa Doskonałości stworzyła Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie wielką szansę, którą skutecznie wykorzystujemy. W oparciu o te działania prowadzimy też szereg działań promocyjnych, aby budować wizerunek UEK jako liczącego się ośrodka naukowego, który potrafi podejmować najbardziej aktualne problemy i opracowywać rozwiązania wykorzystując różne perspektywy badawcze.

Na zdjęciu od lewej: dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. UEK Stanisław Mazur, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 4 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 10 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności dzień temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Wydarzenia 3 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 4 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 2 miesiące temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 8 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 22 dni temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 7 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.