Polska celem emigracji dla informatyków   z  Białorusi? Raport CPP UEK

Doniesienia naukowe
2021-03-25

Polska celem emigracji dla informatyków   z  Białorusi? Raport CPP UEK

Prezentujemy najnowszy raport przygotowany przez ekspertów Centrum Polityk Publicznych UEK podejmujący problematykę rozwoju polskiego sektora IT.

Sektor IT na Białorusi jest jednym z najbardziej nowoczesnych i najbardziej dynamicznie rozwijających się w tym kraju. W 2015 r. wynosił on 3,5% PKB, a w 2019 r. stanowił już 6,6%, co jest sporym odsetkiem jak na kraj opierający swą gospodarkę głównie na przemyśle. Niestety rozwój ten uległ zatrzymaniu. Przyczyną był jego nowoczesny charakter i zagrożenie jakie niósł dla lokalnej władzy.

– Obraz Białorusi w Polsce jest niezwykle zakłamany. Sukces tamtejszego sektora IT stał się przyczyną problemów informatyków na Białorusi. Polska może stać się miejscem docelowym ich emigracji. Pytanie, czy nie jest spóźniona w tym wyścigu? – komentuje Rafał Lisiakiewicz, jeden z autorów raportu przygotowanego dla CPP UEK.

Według badań, dyrektorzy finansowi białoruskich firm działających w obszarze informacji i komunikacji rozważają częściowe przeniesienie biznesu za granicę lub możliwość tymczasowego przeniesienia części pracowników do innych krajów. Według Raportu Deloitte, 13% z nich rozpatruje wariant tymczasowej relokacji za granicą części pracowników natomiast kolejne 13% częściowe przeniesienie biznesu.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w białoruskim ustawodawstwie przy rejestracji firmy nie uwzględnia się kategorii „startupu”, dlatego na Białorusi do tej pory nie było danych statystycznych o ich liczbie. Dopiero w 2019 r. powstała pierwsza rzetelna baza zawierająca informacje na temat ponad 1000 białoruskich startup-ów

Szansa dla Polski?

Napływ pracowników białoruskich do Polski obserwowany jest już od kilku lat. Obywatele Białorusi są drugą grupą narodową najliczniej przekraczającą granice Polski. W 2019 r. 5991 Białorusinów złożyło w Polsce wnioski o pobyt stały i była to druga grupa narodowa po Ukraińcach (8474 wniosków). Dodatkowo, na pobyt czasowy w 2019 r. wnioski złożyło 6636 Białorusinów.

Pracownicy z Białorusi mogą stanowić częściowe remedium na wyzwania demograficzne i modernizacyjne Polski. Budowa właściwej strategii w odniesieniu do białoruskich pracowników sektora IT na polskim rynku powinna nosić znamiona strategicznego planowania uwzględniającego nie tylko samo reagowanie na ich napływ, ale również odpowiednie skonstruowanie całościowej oferty i działań nakierowanych na pozyskiwanie pracowników.

– Represje polityczne i niesprzyjający klimat do prowadzenia biznesu na Białorusi sprawiły, że pracownicy zaczęli emigrować za granicę. Jest to szansa dla Polski na stworzenie atrakcyjnej oferty dla Białorusinów myślących o przybyciu do naszego kraju. W naszej ekspertyzie przedstawiamy rekomendacje, które pozwolą na jej kompleksowe przygotowanie. Mamy nadzieję, że raport wzbudzi dyskusję wokół przyszłości i potrzeb polskiego rynku pracy” – komentuje ekspert.

Pełna treść raportu: W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce

***

Centrum Polityk Publicznych UEK jest akademickim ośrodkiem badań podejmującym kluczowe problemy administracji publicznej, gospodarki publicznej oraz zarządzania publicznego. Powołane do życia wraz z początkiem 2020 roku, działa w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji. Z Centrum współpracuje kilkudziesięciu ekspertów/badaczy z wiodących krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych.

Więcej na https://politykipubliczne.pl/

oraz na Facebooku https://www.facebook.com/CPPUEK

i Twitterze: https://twitter.com/cppuek

 

Infografika RAPORT: W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego