Praca zespołu naukowców z UEK cytowana w prestiżowym czasopiśmie „Nature Scientific Reports”

Doniesienia naukowe
2021-05-18

Praca zespołu naukowców z UEK cytowana w prestiżowym czasopiśmie „Nature Scientific Reports”

Miło nam poinformować, że praca naukowa interdyscyplinarnego zespołu naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej została dostrzeżona i zacytowana na łamach prestiżowego czasopisma „Nature Scientific Reports”.

W dobie wprowadzanych zmian w polityce makroekonomicznej wymuszonych aktualną sytuacją pandemiczną znaczenia nabiera analiza kształtu krzywych dochodowości, czy też zmian w strukturze zmienności na rynku finansowym. Szybka identyfikacja zmian w strukturze funkcji pozwala określić zmianę oczekiwań giełdowych i przewidzieć nadejście załamania, recesji lub kryzysu. Niebagatelnym wyzwaniem w okresie transformacji klimatycznej stają się też narzędzia pozwalające na prognozowanie zużycia energii z alternatywnych źródeł jak wiatr, woda, czy słońce.

Odpowiedzią na te problemy jest procedura statystyczna opracowana przez interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo – Hutniczej.

W 2019 roku Prof. Daniel Kosiorowski (Katedra Statystyki), dr Małgorzata Snarska (Katedra Rynków Finansowych) oraz Dr Jerzy Rydlewski (Wydział Matematyki Stosowanej AGH) opracowali test statystyczny oparty na lokalnej statystyce Wilcoxona dla danych funkcjonalnych, w którym poprzez analizę odchyleń od naturalnego kształtu krzywej można określić moment nadejścia kryzysu lub recesji.

Praca ta została i dostrzeżona i zacytowana na łamach prestiżowego czasopisma Nature Scientific Reports.

Zachęcamy do zapoznania się z obydwoma artykułami:

1. Kosiorowski, D., Rydlewski, J. P., & Snarska, M. (2019). Detecting a structural change in functional time series using local Wilcoxon statistic. Statistical Papers, 60(5), 1677-1698.

Dostępny tutaj: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00362-017-0891-y

2. Aslam, M. (2020). Forecasting of the wind speed under uncertainty. Nature Scientific Reports, 10(1), 1-7.

Dostępny tutaj:https://www.nature.com/articles/s41598-020-77280-y

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego