Godło Polski

Pracownicy UEK autorami monografii w prestiżowym wydawnictwie

Doniesienia naukowe
2023-03-01

Pracownicy UEK autorami monografii w prestiżowym wydawnictwie

W dniu 1 marca br., nakładem międzynarodowego wydawnictwa Routledge, ukazała się monografia autorstwa prof. Piotra Buły i dr. Bartosza Niedzielskiego z Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK, zatytułowana: The Logistics Audit - Methods, Organization, and Practice. Opublikowana została w ramach serii „Routledge Focus” i podejmuje ważną z punktu widzenia teorii zarządzania organizacjami tematykę audytu logistycznego.

Jej unikatowość polega na tym, że jest to pierwsza – w skali międzynarodowej – monografia w całości poświęcona teoretycznym aspektom audytu logistycznego, którego problematyka nadal znajduje się w fazie intensywnego rozwoju.

W praktyce sama publikacja jest uzupełnieniem rozwoju myśli naukowej poświęconej problemom sektorowym, zarządczym
i usługowym. Jej autorzy – w sposób niezwykle przystępny – ukazują najważniejsze aspekty audytu logistycznego oraz systemu logistycznego przedsiębiorstwa odwołując się do najnowszych i wiodących trendów w tym obszarze, w skali globalnej. Ponadto, zdaniem autorów, z uwagi na konieczność przemodelowania dotychczasowego sposobu funkcjonowania organizacji, powodowaną m.in. skutkami globalnej pandemii COVID-19 czy burzliwym zmianom otoczenia (VUCA), audyt logistyczny ma szansę – i to w krótkiej perspektywie – stać się jednym z najważniejszych narzędzi doskonalenia organizacji. Książka przedstawia rozwój, metody i wpływ audytów logistycznych na organizacje. W sposób całościowy odnosi się do takich zagadnień jak: audyt wewnętrzny, kontrola, system logistyczny przedsiębiorstw, zasady prowadzenia audytu logistycznego i jego obszary problemowe (ryzyko), audyt logistyczny zaopatrzenia, audyt logistyczny produkcji, audyt logistyczny magazynowania, audyt logistyczny dystrybucji i audyt logistyczny łańcucha dostaw, wpływ gospodarki cyfrowej na organizacje oraz europejski rynek usług audytu logistycznego. Niniejsza publikacja to niezbędne źródło wiedzy zarówno dla pracowników naukowych, badaczy, studentów, słuchaczy, jak i dla praktyków, którzy są żywo zainteresowaniu tą problematyką w skali lokalnej, jak i globalnej.

Okładka monografii autorstwa prof. Piotra Buły i dr. Bartosza Niedzielskiego - "The Logistics Audit - Methods, Organization, and Practice."

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego