Publikacje naukowców UEK w katalogu Columbia University Press

Doniesienia naukowe
2021-03-04

Publikacje naukowców UEK w katalogu Columbia University Press

Najnowsze publikacje „The Future of Management” pod redakcją naukową prof. Piotra Buły i prof. Bogdana Nogalskiego znalazły się w katalogu Columbia University Press. – To bardzo ważna informacja, że pomimo różnych zawirowań pandemicznych, pomimo braku wyjazdów, jesteśmy widoczni w środowisku międzynarodowym – mówi dr hab. Piotr Buła, prof. UEK, Prorektor ds. Projektów i Współpracy.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazały się dwie książki: The Future of Management. Entrepreneurship, Change, and Flexibility oraz The Future of Management. Industry 4.0 and Digitalization.

Jak czytamy w opisie publikacji, zamieszczonym m.in. na stronie Columbia University Press – monografia wyróżnia się na tle pozycji związanych z zarządzaniem. Autorzy starają się zintegrować podejście retrospektywne i prognostyczne, dzięki czemu nie tylko oceniają stan obecny, ale także wskazują wyzwania dla nauk o zarządzaniu.

Automatyzacja funkcjonuje w przemyśle od wielu lat i praktycznie w każdym obszarze przedsiębiorstwa znajdziemy już element industry 4.0. Może on przybierać różne formy – czasem jest to automat, robot, a czasem oprogramowanie podpowiadające rozwiązanie konkretnego problemu.

Pewne zadania, wciąż realizowane przez człowieka, w perspektywie kilku lat zapewne zostaną zastąpione przez boty, automat czy roboty. Pozostaje pytanie, gdzie znajduje się granica, w której człowiek ostatecznie może zostać zastąpiony.
Z punktu widzenia zarządczego i decyzyjnego, automatyzacja może sugerować warianty konieczne do podjęcia decyzji. Jednak w tym przypadku sądzę, że to ostatnie zadanie – decyzja – i tak w pewnym momencie będzie należeć do człowieka
– mówi prof. Piotr Buła, jeden z redaktorów naukowych publikacji „The Future of Management”.

Celem tych publikacji – jak podkreśla prof. Buła – była chęć zebrania dorobku tworzonego nie tylko w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ale także w innych uczelniach w Polsce, przy okazji corocznej, międzynarodowej konferencji. Zwykle – w jej ramach – członkowie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk przedstawiają wyniki badań w tej dziedzinie, wyjeżdżając do ośrodków akademickich m.in. w Mołdawii, Gruzji, RPA, Hiszpanii czy na Węgrzech.

Każda konferencja ma swój tytuł przewodni, jednak w ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się przyjąć ogólny temat dotyczący przyszłości zarządzania. Szukaliśmy rozwiązań, które z punktu widzenia tego co badamy i opisujemy, faktycznie wyprzedzają teraźniejszość. Stąd dwa tytuły związane z przedsiębiorczością, zmianą i elastycznością, oraz industry 4.0
oraz digitalization
 – dodaje prof. Piotr Buła.

Publikacja porusza wiele wątków w wyżej wymienionych obszarach i – jest ona skierowana do szerokiego grona odbiorców.

–  Naukowcy, praktycy i studenci, nie tylko z Polski, ale i z całego świata, dzięki tego typu publikacjom, mogą przeczytać,
w jaki sposób prowadzimy badania, z jakich narzędzi i metodologii korzystamy opracowując tematy związane z tytułowymi zagadnieniami. Dodatkowo, nasza dyscyplina naukowa jest związana z praktyką i sądzę, że to, co piszemy, powinno móc się wpasować w potrzeby różnego rodzaju firm, przedsiębiorstw i organizacji. Dlatego istotną grupą, do której powinniśmy także kierować swoje badania, jest sfera otoczenia biznesowego
 – podkreśla prof. Buła.

Okładki publikacji.

O wysokiej wartości książek może świadczyć także nieprzypadkowy i mocno selekcjonowany przez środowisko naukowe – członków Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – dobór autorów oraz formuła przedstawiania zawartych w książkach treści.

Artykuły w przeważającej części rozdziałów bazują na badaniach naukowych, niewiele jest tekstów polemicznych lub przeglądowych. Pojawiają się tam zarówno elementy, które mogą nas czekać za rok, dwa lub trzy, ale także – jak się okazało – kwestie związane ze sferą industry 4.0. i digitalization funkcjonujące już obecnie. Szczególnie teraz jest to bardzo widoczne – jeśli ktoś był przygotowany do nowej formuły, nowego modelu biznesowego i sposobu myślenia – dziś, w dobie kryzysu, daje sobie dość dobrze radę.

 Niedawno przeczytałem ciekawą wypowiedź jednego z Prezesów dużej korporacji – Pana P. Powalacza – że kryzys jest jak fala. Kto przewidująco przygotował sobie przysłowiową „deskę surfingową”, znajduje się na fali a inni są pod nią. Dlatego patrząc na naszą publikację z tej najbardziej aktualnej perspektywy, sądzę, że wiele osób może w niej znaleźć coś dla siebie – komentuje prof. Buła.

Publikacja powstawała przez około dwa lata, a prace nad nią nie zostały przerwane mimo licznych utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, gdy wiele inwestycji i projektów wyhamowało lub musiało się całkowicie zatrzymać.

Pandemia w wielu przypadkach uniemożliwiła wyjazdy naukowe. Spowodowała także odwołanie zaplanowanej w Lizbonie konferencji. Stwierdziliśmy jednak, że ta sytuacja nie powinna przeszkodzić w normalnym funkcjonowaniu, prowadzeniu badań czy publikacji książek i artykułów, dlatego podjęliśmy się tego wyzwania i postanowiliśmy wydać zebrane materiały – mówi Profesor.

Trudności widoczne były nie tylko z perspektywy samych redaktorów naukowych, ale przede wszystkim z perspektywy koordynacyjnej tego przedsięwzięcia:

Bardzo duży wkład w wydanie tych publikacji miał Prof. Bogdan Nogalski - redaktor oraz Prof. Szymon Cyfert – recenzent oraz wszyscy autorzy, którzy nam zaufali. Dużą role w typ procesie odegrał również dr Piotr Sedlak, który musiał skoordynować dziesiątki osób w taki sposób, by wszystkie teksty pod względem stylistycznym i edytorskim spełniały kryteria Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego – podkreśla Profesor, zwracając też uwagę na istotny fakt, wyróżniający tegoroczne publikacje na tle wielu innych, wydawanych w związku z konferencjami m.in. przez ostatnie 12 lat.

W tym roku, po raz pierwszy, te dwie książki do swojego katalogu przyjął Columbia University Press. To bardzo ważna informacja, że pomimo różnych zawirowań pandemicznych, w tym braku wyjazdów, jesteśmy widoczni w środowisku międzynarodowym – podsumowuje
prof. Piotr Buła.

Oferta Columbia University Press:

The Future of Management Volume One: Entrepreneurship, Change, and Flexibility

The Future of Management Volume Two: Industry 4.0 and Digitalization

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego