Raport CPP UEK: Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców

Doniesienia naukowe
2021-08-26

Raport CPP UEK: Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców

Prezentujemy najnowszy raport przygotowany przez Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: „Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców. Instytucje rynku pracy a pozycja przetargowa pracowników w Polsce w dobie pandemii COVID-19”.

Autorami niniejszego raportu są dr Bartłomiej Biga, dr Maciej Frączek, dr Marcin Kędzierski, dr Michał Możdżeń oraz Marek Oramus. Tym razem eksperci podjęli się oceny pozycji negocjacyjnej pracowników w dobie pandemii oraz działalności instytucji rynku pracy w Polsce.

Pandemia niewątpliwie wpłynęła na wiele sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Jednym z ważniejszych obszarów, który w opinii wielu został mocno dotknięty przez kryzys związany z COVID-19, jest właśnie rynek pracy. Mimo, że w wielu państwach kryzys przełożył się bardzo negatywnie na sytuację pracowników, w Polsce pandemia nie przyczyniła się w wyraźny sposób do pogłębienia patologii w tym obszarze.

Od kilku lat w przestrzeni publicznej powszechna jest teza o występowaniu rynku pracownika. Jednocześnie Polska należy do krajów z najmocniej zliberalizowanym rynkiem pracy w grupie państw rozwiniętych. Nie dość, że poziom uzwiązkowienia w Polsce od lat należy do jednych z najniższych w Europie , to w ostatnich dwóch dekadach jeszcze się obniżył o prawie 10 p.p. – czytamy w raporcie.

Dlaczego państwo przedsiębiorców?

Zdaniem ekspertów CPP UEK, polityka polskiego państwa od lat 90. przesiąknięta jest "proprzedsiębiorczościowym" paradygmatem, który skutecznie przez ponad 25 lat uniemożliwiał wzmacnianie strukturalnej pozycji pracowników. Strukturalna słabość Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych instytucji troszczących się o pozycję pracowników, takich jak choćby upolitycznione związki zawodowe, w momencie osłabnięcia lub nawet załamania się koniunktury gospodarczej prowadzić będzie do istotnego pogorszenia się pozycji przetargowej pracowników względem pracodawców, nawet pomimo kurczących się zasobów pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu: 26_Rynek-pracownika-w-panstwie-przedsiebiorcow.pdf (politykipubliczne.pl)

Ikonografika RAPORT: Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego