Godło Polski

Rozstrzygnięcie konkursu na granty interwencyjne

Doniesienia naukowe
2022-11-14

Rozstrzygnięcie konkursu na granty interwencyjne

Projekt autorstwa dr hab. Katarzyny Kochaniak, prof. UEK, pt. „Rola pomocy publicznej i zasobów własnych gospodarstw domowych ukraińskich migrantów wojennych w pokrywaniu ich kosztów życia w Polsce” otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Nagrodzony projekt badawczy podejmuje problem sytuacji finansowej gospodarstw domowych ukraińskich migrantów wojennych w Polsce. Jego głównym celem jest ocena roli pomocy publicznej oraz zasobów własnych gospodarstw, w osiąganiu samodzielności na różnych etapach ich pobytu.

Realizację projektu podejmie międzynarodowy zespół naukowców, specjalizujących się w finansach gospodarstw domowych, migracjach oraz metodach ilościowych. Zaplanowane ogólnopolskie badanie ankietowe umożliwi prowadzenie pogłębionych analiz. Jego wyniki posłużą m.in. do sformułowania rekomendacji dla instytucji zaangażowanych w reorganizację pomocy migrantom.

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Kochaniak, prof. UEK.

Budżet projektu: 298 452 zł.

Logotyp Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego