UEK partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt o akronimie AroLeather

Doniesienia naukowe
2020-10-20

UEK partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt o akronimie AroLeather

Projekt badawczo-rozwojowy „Development of microbiologically active, user and environment friendly materials for the light industry” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 28 konkursu Inicjatywy CORNET. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii wprowadzania olejków eterycznych o działaniu antymikrobowym do struktury skóry i materiałów tekstylnych.

Rozwój technologii higienicznego wykończenia zwiększy atrakcyjność materiałów skórzanych i tekstylnych dla użytkowników końcowych. Uwolnienie substancji czynnej będzie należało do kategorii „inteligentnych technologii”. Uszlachetnione materiały będą hamować rozwój drobnoustrojów stanowiących zagrożenie dla zdrowia, będą także charakteryzować się większą opornością na ich działanie. Ponadto, będą posiadać wartością dodaną - atrakcyjny zapach. Wdrożenie wyników projektu będzie stanowiło odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na materiały przyjazne dla użytkowników i środowiska.

UEK realizuje projekt wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego oraz EGE University in Izimir (Turcja). Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP), natomiast stowarzyszeniem zagranicznym, współuczestniczącym jest Uşak Leather Organized lndustry Zone Directorate (OSB) Turcja.

Badania prowadzone są w dwóch katedrach: w Katedrze Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych oraz w Katedrze Mikrobiologii, funkcjonujących w ramach Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem. Prace badawcze rozpoczęły się 1 września br. i będą trwały przez 24 miesiące.

Całkowity budżet projektu to ponad 414 000 euro, w tym UEK - 268 000 euro.

Logo Aro Leather
Logo Cornet

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego