UEK realizuje trzecią misję uniwersytetu

Doniesienia naukowe
2021-04-27

UEK realizuje trzecią misję uniwersytetu

Niedawno dobiegł końca trzyletni projekt „INSPIRE - Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian HEI”, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ / Key Action 2 / Capacity Building in Higher Education. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie był partnerem tego wyjątkowego projektu europejskiego, którego celem było wsparcie dla ekosystemu przedsiębiorczości społecznej w Indonezji.

Głównym zamierzeniem inicjatywy był transfer wiedzy, wymiana doświadczeń i wzmocnienie systemu wsparcia w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji UEK posiada bogate, wieloletnie doświadczenie nie tylko w badaniach nad przedsiębiorczością, ale również we współpracy z praktyką i projektach europejskich. W związku z tym została zaproszona do międzynarodowego konsorcjum projektu, którego celem było wsparcie działań przedsiębiorczych w Indonezji.

Poniżej przedstawiamy relację przedstawicielek Katedry oraz członkiń projektu, stanowiącą podsumowanie udziału w przedsięwzięciu.

Wspólnie z FH JOANNEUM University of Applied Sciences w Graz, oraz Universidad de Alicante z Hiszpanii pracowaliśmy z czterema wiodącymi uniwersytetami z Indonezji: Universitas Sumatra Utara, Universitas Andalas z Sumatry, Universitas Udayana z Bali, oraz Universitas Katolik Parahyangan z Jawy. Wszystkim nam przyświecało przekonanie o konieczności wzmacniania działań na rzecz ochrony środowiska oraz wartości kulturowych, duchowych i społecznych pięknego kraju, jakim jest Indonezja.

Po trzech latach wiemy, że było warto. Jesteśmy dumni z naszych wspólnych osiągnięć wypracowanych z przedsiębiorcami społecznymi z Indonezji. Przeszliśmy razem przez budowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw społecznych, szkolenia przyszłych przedsiębiorców oraz wspieranie ich poprzez intensywny mentoring w wybranych regionach tego kraju.

W ramach projektu zostały opracowane zupełnie nowe innowacyjne narzędzia i materiały szkoleniowe, (jak np. social business model canvas), które wykorzystane zostały w procesie szkolenia przyszłych przedsiębiorców społecznych w Indonezji.

Młodzi ludzie, którzy wiązali swoją przyszłość z przedsiębiorczością społeczną i z którymi mieliśmy okazję współpracować w ramach relacji mentorskich, otrzymali wsparcie już na etapie generowaniu pomysłów i procesów twórczego myślenia. Następnie, wzięli udział w konkursie na najlepszy biznesplan. Aż 36 zespołów wyłonionych w konkursie zostało objętych procesem mentoringu z doświadczonymi mentorami przedsiębiorczości społecznej w celu wdrożenia innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Integralną częścią projektu było utworzenie nowoczesnych przestrzeni biurowych wspierających współpracę w czterech uczelniach indonezyjskich (tzw. co-working spaces), które mają służyć do budowania relacji mentorskich w ramach projektu oraz promowania i rozwijania przedsiębiorczości społecznej w wybranych regionach Indonezji.

Na półmetku projektu mieliśmy okazję gościć naszych partnerów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przeprowadzone tutaj warsztaty mentoringowe miały na celu zapoznanie uczestników projektu z różnymi narzędziami mentoringu oraz opracowanie koncepcji mentoringu dla przedsiębiorczości społecznej. Główny nacisk położony był na stymulowanie innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w przedsiębiorczości społecznej oraz możliwości skalowania biznesu społecznego.

Szczególnym atutem organizowanych warsztatów mentoringowych było spotkanie z przedstawicielami dwóch krakowskich przedsiębiorstw społecznych, co przyczyniło się do ożywionej dyskusji na temat wyzwań przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Indonezji. W pierwszym dniu warsztatów gościem był Jacek Misina ze Spółdzielni Socjalnej „Równość”, a w drugim dniu warsztaty mentoringowe zostały wzbogacone wystąpieniem przedstawicieli przedsiębiorstwa społecznego „Food & Life”, które reprezentowali Karola Gacal i Łukasz Zając.

W wyniku intensywnych relacji mentorskich, prowadzonych przez ostatnie 15 miesięcy projektu, powstało 25 nowych startupów przedsiębiorczości społecznej, które są dowodem ożywionego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Indonezji.

Indonezja, jako czwarty najbardziej zaludniony kraj na świecie, zmaga się z licznymi problemami społecznymi oraz narastającymi wyzwaniami natury ekologicznej. Dysproporcje społeczne, wykluczenie, analfabetyzm, przeludnienie w dużych miastach, utrudniony dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej w rejonach słabo zaludnionych - to tylko część problemów, z jakimi zmaga się to piękne wyspiarskie państwo. W strefie przybrzeżnej zalegają tony śmieci zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców, turystów oraz zwierząt morskich. Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania, jakim musi sprostać społeczeństwo indonezyjskie, cieszymy się, że UEK jest partnerem we wprowadzaniu korzystnych zmian społecznych poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw. Młodzi przedsiębiorcy społeczni biorą odpowiedzialność za swoje otoczenie i stają się agentami zmian, wykorzystując narzędzia biznesowe oraz mechanizmy rynkowe, aby działać na rzecz społecznej wartości dodanej. Tak w Indonezji, jak i w Polsce, a także w Europie. Oby ten trend się umacniał!

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.inspire-network.eu oraz na Facebooku: https://bit.ly/2NytGBx

 

Prof. UEK dr hab. Maria Urbaniec, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji

dr Agnieszka Żur, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji