UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Doniesienia naukowe
2020-10-14

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej obejmuje 70 przedsięwzięć podzielonych według sześciu obszarów badań, tj.:

  • nauki techniczne i energetyka (14 projektów);
  • nauki o Ziemi i środowisku (5 projektów);
  • nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16 projektów);
  • nauki fizyczne i inżynieryjne (23 projekty);
  • nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów)
  • cyfrowe infrastruktury badawcze (6 projektów).

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jednym z podmiotów zaangażowanych w Polską Infrastrukturę dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym – ERIHS.PL, zaliczającą się do obszaru badań w naukach społecznych i humanistycznych. Bezpośrednim uczestnikiem reprezentującym Uczelnię w sieci ERIHS jest Katedra Mikrobiologii działająca w ramach Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem UEK.
Infrastruktura E-RIHS.pl jest polskim konsorcjum dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi, utworzonym przez 13 instytucji z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

To oddolna inicjatywa składająca się tworzących ją ośrodków badawczych, która oferuje środowisku konserwatorów, historyków dzieł sztuki, muzealników, archeologów dostęp do unikalnej infrastruktury badawczej i know-how. Siećdeklaruje zamiar uczestnictwa w Europejskiej Infrastrukturze Badawczej na rzecz Dziedzictwa Kulturowego (European Research Initiative for Heritage Science: E-RIHS).

Wśród pozostałych, wyróżnionych w Mapie przedsięwzięć, znajdują się m.in.: Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem, Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych Instytutu Botaniki PAN czy Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych (PolarPOL).

 Dla doskonałości badań naukowych kluczowe znaczenie mają dwa elementyodpowiedni kapitał ludzki oraz nowoczesna infrastruktura badawcza. Ten drugi element jest podwójnie ważny, gdyż bez niego nie jest możliwe kształcenie na odpowiednim poziomie przyszłych kadr naukowych i naukowo-technicznych. Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy oraz wzrost kapitału społecznego kraju. Posiadanie doskonałych laboratoriów, stosujących najwyższe standardy badań oraz kształcenia, stanowi zatem rozwojową konieczność dla każdego kraju. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej jest narzędziem, które ma nam (administracji i środowisku naukowemu) ułatwić rozwój takich laboratoriów – podkreślił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Murdzek

 

Zobacz pełną broszurę Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Polish Roadmap for Research Infrastructures (English version)

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego