Uniwersytet przyszłości – projekt zrealizowany przez Zespół Pracowników UEK

Doniesienia naukowe
2022-07-19

Uniwersytet przyszłości – projekt zrealizowany przez Zespół Pracowników UEK

Zespół Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod kierownictwem dr hab. Joanny Kudełko, prof. UEK, zrealizował projekt badawczy dotyczący poprawy jakości kształcenia na studiach ekonomicznych.

Projekt nr rej. DIALOG 0054/2019, pt.: „Uniwersytet przyszłości – Innowacyjny model dualnego kształcenia na studiach ekonomicznych wspomagany infrastrukturą badawczą”realizowany był w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022.

Inicjatywa została przyjęta do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” (UMOWA Nr 0054/DLG/2019/10).

Jego założeniem było zainicjowanie procesów zmian projakościowych w kształceniu studentów na studiach ekonomicznych poprzez zaproponowanie innowacyjnego narzędzia do poprawy jakości kształcenia oraz lepszego dopasowania programów studiów do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

W trakcie realizacji projektu wykonano wiele różnorodnych prac badawczych i podjęto szereg aktywności, obejmujących m.in.:

  • identyfikację współczesnych i przyszłych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przemian i wyzwań na rynku pracy,
  • ustalenie zakresu pożądanych kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych, zgodnych z oczekiwaniami pracodawców i wymaganiami rynku pracy,
  • identyfikację luki kompetencyjnej studentów i absolwentów studiów ekonomicznych,
  • opracowanie wzorcowej metodyki tworzenia kierunków studiów ekonomicznych,
  • poprawę efektywności współpracy uczelni z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia studentów.

Przebieg projektu był możliwy dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczyło w nim 25 osób reprezentujących 14 jednostek Uczelni.

Skład zespołu projektowego tworzyli:

  • Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kudełko, prof. UEK (Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju)
  • Główni wykonawcy: dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK (Katedra Zarządzania Zasobami Pracy), dr hab. Jadwiga Stobiecka, prof. UEK (Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych),dr hab. Bernard Ziębicki,prof. UEK(Katedra Metod Organizacji i Zarządzania),dr hab. Dariusz Żmija, prof. UEK (Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju)
  • Wykonawcy: prof. dr hab. Janusz Czekaj, dr hab. Tomasz Kafel, prof. UEK, dr Angelika Wodecka-Hyjek, dr Hubert Obora, dr inż. Maciej Walczak(Katedra MetodOrganizacji i Zarządzania), dr hab. Janusz Nesterak, prof. UEK, dr Katarzyna Żmija(Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw), dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, dr Marek Rawski (Katedra Marketingu),dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka, prof. UEK(Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju),dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK(Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji), dr hab. Mariusz Łapczyński, prof. UEK(Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych),dr hab. Bartosz Kurek, prof. UEK(Katedra Rachunkowości),dr Małgorzata Marchewka(Katedra Procesu Zarządzania), dr Anna Piwowarczyk(Centrum Językowe),dr Agnieszka Wałęga (Katedra Statystyki)
  • Pracownicy administracji: mgr Agata Marcisz (Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju),mgr Beata Nowak (Dział Wsparcia Projektów Badawczych),mgr Lucyna Bajorek (Kwestura), mgr Bożena Gas (Kwestura-Sekcja Płac).

Efektem projektu są publikacje, przedstawione poniżej:

 

Okładka monografii: J. Kudełko, D. Żmija (red). (2022), Uniwersytet przyszłości. Metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Powyższa monografia zawiera syntezę i wnioski z realizowanych w ramach projektu prac badawczych oraz stanowi propozycję wzorcowej metodyki tworzenia kierunków studiów ekonomicznych.

Okładka monografii: J. Kudełko, M. Tyrańska (red.). (2021), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Monografia zawiera artykuły naukowe na temat współczesnych wyzwań rynku pracy, kształtowania kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych oraz instrumentów rozwoju kompetencji studentów.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego